Az MNB 2017. január végén hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a gyanú szerint jogosulatlan betétgyűjtéssel foglalkozó FxLoop Investment Kft. tevékenységének áttekintésére, s a vizsgálatába bevont egy érintett természetes személyt is.

Az eljárás célja megállapítani, hogy az érintettek végeztek-e üzletszerűen az MNB engedélye vagy bejelentés nélkül a hitelintézeti törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást, különösen betétgyűjtést. Egyes korábbi hírekkel szemben tehát nem jogosulatlan befektetési szolgáltatói (bróker), hanem pénzpiaci tevékenységről lehet szó. Az MNB eljárása során január végén és februárban budapesti és vidéki címeken helyszíni ellenőrzéseket végzett, tanúmeghallgatásokra, egyéb felügyeleti lépésekre is sor került.

QP | Quality Placement

A jogszabály szerint üzletszerű pénzügyi - így betétgyűjtési - tevékenységet kizárólag jegybanki engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény (hitelintézet és pénzügyi vállalkozás) végezhet. Az MNB nyilvántartásaiban azonban a mostani piacfelügyeleti vizsgálat kapcsán érintettek nem szerepelnek.

A jegybank így ma közzétett végzésében ügyfélvédelmi okokból a piacfelügyeleti eljárás alá vont személyeknek azonnali hatállyal megtiltotta, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Eddigi gyakorlatával összhangban a jegybank már korábban közzétette az FxLoop Investment Kft.-re vonatkozóan az ügyfeleknek szóló felhívását honlapjának Figyelmeztetések menüpontjában, s büntetőfeljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

A törvény szerint a betétgyűjtés pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől való gyűjtése úgy, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt - kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni. E klasszikus banki tevékenységet a pénzügyi intézmények szigorú követelmények betartásával végezhetik önálló főszolgáltatásként. A piacfelügyeleti eljárás ügyfelei e követelményeknek minden bizonnyal nem felelnek meg.

A ma közzétett MNB-végzés semmilyen formában nem érinti az FxLoop Investment Kft., illetve az érintett természetes személy rendelkezésére bocsátott kölcsönösszegek visszafizetési kötelezettségét. A jegybank piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján teszi közzé.

Az MNB ismételten felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybe vétele előtt mindig előzetesen (s ne csak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek - írta az MNB.