A hulladékszállításban dolgozókat képviselő reprezentatív szakszervezet 20 százalékos átlagjövedelem-növekedést feltételező általános bérfejlesztési igénnyel állt elő (amit a sztrájkbizottság 28 százalékra emelt – az azóta elszabadult infláció és élelmiszer áremelések miatt), az önkormányzati tulajdonban lévő Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel (VKSZ), illetve az annak tulajdonában álló Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (VHK) szemben. (Az érintett dolgozók egy atipikus, több munkáltató által létesített munkaviszonyban állnak a két cégnél.)

A 2022. évi bértárgyalások tavaly novemberben megkezdődtek: a munkavállalók leültek tárgyalni a VHK ügyvezető igazgatójával, akkor még a korábbi években megszokott feltételek mellett - számolt be lapunknak Bognár Ferenc, a LIGA – Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezetének (LIMÉSZ) elnöke. A második, karácsony előtti forduló idején azonban az érdekképviselet már csak azt a választ kapta, hogy érdemi bértárgyalásokra akkor kerülhet sor, ha a város éves költségvetését - a jogszabályoknak megfelelően - február végén elfogadják. Idén viszont már hiába fordult a szakszervezet a munkáltatók felé az újabb tárgyalási időpontok egyeztetése végett.

Azóta sem a VKSZ, sem a VHK vezetői nem válaszolnak érdemben a LIMÉSZ megkeresésére. A bértárgyalások folytatása és a bérfejlesztések érdekében többször megkerestük Porga Gyulát, Veszprém polgármesterét, aki nem válaszol a hat hete írt segítségkérő levelünkre, de telefonon sem ad semmilyen választ – vagyis hallgat. Segítségért fordultunk Navracsics Tiborhoz a térség befolyásos fideszes országgyűlési képviselőjelöltjéhez is, aki készségesen meghallgatott bennünket, de a részéről megígért közvetítés, sajnos eredménytelen lett. Mi több, ekkor jelöltette ki a VKSZ Zrt. illetékes ágazati vezetője Salga Balázs az „önkéntes tárgyalókat” - részletezte Bognár. Szerinte ezzel a hozzáállással munkáltatók és a városvezetés folyamatosan megsértik a Munka törvénykönyvét, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő egyéb törvényeket.

Az elvonásokat már kompenzálta a kormány, a dolgozóknak nem jutott belőle

A VKSZ és a VHK alkalmazásában álló dolgozónak - összesen körülbelül 450 embernek - 2020 óta nem emelkedett a fizetése. Körükben csak a hulladékszállítóknál működik szakszervezet, amely tavaly hosszú tárgyalások után végül elfogadta, hogy nem lesz bérfejlesztés, tekintettel a világjárványra és az önkormányzatokat érintő elvonásokra - legfőképp az iparűzési adó csökkentésére.

A munkáltató azonban akkor kikötötte, hogy idén a lehetőségeket figyelembe véve már sor kerülhet a bérek rendezésére. Az elvonások jelentősen leterhelték a város 2021-es költségvetését, az idei büdzsé azonban már kiegyensúlyozottabb, mivel a kormányzattól jelentős támogatási tételek érkeztek. A szakszervezet az ügyben megkereste a Pénzügyminisztériumot is, amely válaszában felhívta a figyelmet: elvileg nem lenne akadálya annak, hogy a települési önkormányzatok kompenzációját a városban közvetett módon, pótlólagos béremelésekre fordítsák. A bértárgyalások azonban befagytak.

Ezzel együtt a tavalyi év második felében felpörgött az infláció, amelyet idén csak súlyosbítanak az ukrán-háború hatásai. A dolgozók jelenleg kétségbe vannak esve, hogy a munkáltatók nem tárgyalnak a szakszervezet képviselőivel. A sztrájkbizottság megalakítására végső elkeseredésükben került sor amikor tudomást szereztek az „önkéntes tárgyalóbizottság” kijelöltetéséről, és arról, hogy a városi cégek költségvetése, nyomokban sem tartalmazza a reális bérfejlesztések fedezetét - értékelt a LIMÉSZ elnöke.

Elmondta: Veszprémben a szemétszállításban dolgozók kevéssel a minimálbér felett keresnek: a rakodók alapbére bruttó kb. 220-240 ezer forint körül van, míg a gépkocsivezetők mintegy bruttó kb. 260-280 ezer forintot keresnek. Az alapfizetést úgynevezett járatpénzzel, és más cafeteria-elemekkel is megfejelik, ezek azonban nem jelentős tételek. A dolgozók a létszámhiány miatt túlterheltségre, az elöregedett járművek miatt pedig rossz munkakörülményekre is panaszkodnak.

Bognár szerint a megye más városaihoz képest Veszprém már elmaradásban van: Pápán például a helyi hulladékszállító vállalat tavaly októberben bruttó 330 ezer forint alapbér és 10 százalék cafeteria mellett hirdetett rakodói állásokat, míg a gépkocsivezetők fizetése kb. 360-380 ezer forintra rúgott. Hasonlóan magasabb fizetést kínálnak a Balaton-környéki városokban is. Mi több, az ellenzéki vezetésű ajkai önkormányzat, tavaly novemberben 10 százalékkal, idén februárban pedig 20 százalékkal emelte az "AVAR AJKA” Nonprofit Kft. szemétszállító dolgozóinak fizetését, ezt sikerült kigazdálkodniuk a kormányzati kompenzációból. Megjegyezte azonban, hogy ehhez az eredményhez hosszú hónapokig tartó bértárgyalások vezettek, s korábban az ottani fizetések némileg alul múlták a veszprémieket.

A költségvetésben nincs nyoma pluszforrásnak

Az ügyben megkerestük Guzslován Gábort, az Egységben Magyarországért veszprémi önkormányzati képviselőjét is, aki szerint a város önkormányzati cégeinél a minimálbér - és a garantált bérminimum direkt hatásának fedezésére - a jogszabályoknak megfelelően - biztosítják a forrásokat. Tudomása szerint azonban - a helyi busztársaság dolgozóit leszámítva - nincs tervben az, hogy a költségvetés további bérfejlesztésekre, más bérsávok emelésére további pluszforrások különítsen el. Az önkormányzat, a bérköltségek szempontjából nagyon takarékosan üzemelteti a távhő-, és víziközmű szolgáltatókat, valamint az állatkertet is. Bár a városvezetés ígéretet tett arra, hogy amennyiben év közben szükséges, akkor bérkorrekció is lehetségessé válhat, a város ezt jelenleg nem tudja megalapozni, mivel nincs bérstratégiája és nem méri a munkaerőpiaci trendjeit.

Veszprém a 2023-as évre elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ennek következtében rengeteg állami pénz áramlik ide - igaz az éves költségvetéstől függetlenül, fejlesztési és nem működés célokra. Szerinte a tiszteletreméltó cím mellett a városnak meg kéne fontolnia akkor a munkahelyi kultúrát is meghonosítsa saját magánál és szervezeteinél, ahelyett, hogy negligálná a munkavállalók igényeit.

Reagált a VKSZ Zrt.

Lapunk megkereste Porga Gyulát, Veszprém polgármesterét is, aki helyett a VKSZ Zrt. és a VHK Kft. titkárságvezetője Köller Tamás válaszolt cikkünk megjelenése után. A következőket írta:

"A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. és leányvállalata a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint köztulajdonban álló gazdasági társaság a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történő kapcsolattartásban is figyelemmel van a jogszabályi előírásokra, amelyeknek alapján biztosítja a folyamatos kapcsolattartást és kommunikációt. A törvényi kötelezettségeinek megfelelően a munkavállalókat érintő kérdésekről minden esetben írásban tájékoztatást ad a társaságnál működő érdekképviseleti szervek irányába. Ennek keretében lehetőséget ad az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek a reagálásra, ezzel biztosítva a konstruktív párbeszéd lehetőségét.

Ezek az egyeztetések az egyértelműség és a visszahivatkozás lehetőségének fenntartása miatt jellemzően írásban történnek, amelyet az elmúlt időszak pandémiás helyzete kiemelten is indokolttá tett. 

Több éve, fenti elvek mentén járunk el a LIGA –Ifjúsági, Munkás Érdekvédelmi Szervezet irányába és képviselője, dr. Bognár Ferenc felé is, aki 2022. évben - szám szerint - egyetlen hivatalos megkeresést küldött a bértárgyalások megkezdése okán, melyre az általa megszabott határidőre válaszoltunk. Ebben alapvetően egyértelműen türelmet kértünk, mondván az általa tárgyalni kívánt béremelés peremfeltételeit még nem sikerült tisztáznunk a tulajdonos Önkormányzattal, hiszen Veszprém iparűzési adóerő-képessége alapján nem minősült kompenzációra jogosultnak, így a közszférában dolgozók béremelésére fordítható többlettámogatást sem kapott.

A VKSZ Zrt és a VHK Nonprofit Kft vezetése részéről elzárkózásról sosem volt szó, pusztán a pandémiás helyzetre tekintettel és a jelenlegi finanszírozási feladatok egyeztetése miatti kompromisszumkereséséről, amely láthatóan a LIMÉSZ oldaláról nem talált értő fülekre.

Nehezményezzük mindazonáltal részéről azt az eljárást, hogy az ügy rendezése kapcsán a hivatalos csatornák helyett a nyilvánosság felé, azon belül is - a veszprémi helyett - egy országos médiához fordult, akik megjelenésig kiegyensúlyozatlanul, kizárólag az álláspontját és az azt alátámasztó információkat közölte le, hátrányba hozva, valamint rossz színben tüntetve fel ezzel cégünket és Városunkat.

Fentiek kapcsán szeretnénk rögzíteni az alábbiakat:

Cégünknél nincs tudomásunk sztrájkhangulatról és sztrájkbizottság megalakulásáról sem kaptunk értesítést. A szakszervezetnek erről törvényi kötelezettségből adódóan, tájékoztatnia kellett volna a Munkáltató képviselőjét, amely ezidáig nem történt meg.

Kész tényként említi, hogy a cégünknél két év után sem lesz béremelés, amely több szempontból sem állja meg a helyét. Az egyik, hogy 2020.évben fejeződött be a vállalat, 2018. éveben kezdődött, három éves bérrendezése, melyet még a pandémia idejére sem függesztettünk fel. A másik, hogy cégünk vezetése most is egy olyan, munkavállalói érdekeit és lehetőségeit messzemenőkben figyelembevevő bérfejlesztésen dolgozik, amelyről az áprilisi beszámolóját és üzleti tervét elfogadó igazgatóság dönthet, ill. amelyről kisebb fórumokon már tájékoztatást is adott.

Cégünk kollégái bérezésük tekintetében nem járnak rosszabbul, mint a régió, hasonló szférában tevékenykedő vállalatainak munkatársai, legfeljebb bérstruktúrájuk mutathat különbözőségeket. ( Utóbbi állítás természetesen a hulladékszállításban dolgozó kollégáink bérére is igaz. )" - írta lapunknak a titkárságvezető.