A Wolters Kluwer Hungary Kft. nyerte a becsült 344 millió forint helyett 393 millió forinttal az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elektronikus jogi adatbázisra kiírt nyílt közbeszerzését. A szerződéskötés előtt a másik ajánlattevő, a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól (KD), de az elutasította a keresetét és engedélyezte a szerződéskötést a Wolters Kluwer-vel.

A nyílt közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Országos Bírósági Hivatal (OBH) tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

Az OBH a maga, továbbá 26 bíróság (a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek) részére elektronikus jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és -visszakereső számítógépes program használatára írta ki a közbeszerzést. Az ajánlattevőnek 10 ezer felhasználó számára - amelyből webes elérés esetén legalább 8 ezer felhasználói azonosító egyidejű felhasználása biztosított - kellett elérhetővé tenni a programot.

A nyertessel az OBH október 25-én kötötte meg a szerződést. Előtte azonban volt egy jogorvoslati eljárás a KD előtt.

Mint a Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent határozatban olvasható, az OBH megadta azoknak a törvényeknek a jegyzékét, amelyek kommentárjait is tartalmaznia kell a programnak. Ezzel az opcióval a Wolters Kluwer CompLex programja rendelkezett, míg a másik ajánlattevő (a HVG-Orac) azt vállalta, hogy mire szolgáltatni kell, biztosítani tudja a kommentárokat. A KD megállapította, hogy a kiírás szerint az ajánlattételkor meg kellett lenni ennek az opciónak. Az OBH felkereste a HVG-Orac honlapját, és sem az előfizetéses, sem pedig az ingyenes változaton nem volt opció a kommentárokra. Így a KD elutasította a HVG-Orac keresetét, és engedélyezte, hogy az OBH megkösse a szerződést a Wolters Kluwer-vel.