Lejárt a határidő, fokozott ellenőrzés jön

Május 31.-én több száz hazai cég számára járt le az a határidő, ameddig egy EU-s jogszabály szerint regisztrálniuk kellett azokat a vegyi anyagokat, amelyeket évi 100 és 1000 tonna közötti mennyiségben gyártanak vagy importálnak. Az ÁNTSZ fokozott ellenőrzésekre figyelmezteti az érintetteket.
NAPI, 2013. június 7. péntek, 10:25

Egy európai uniós jogszabály, a REACH rendelet írja elő a regisztrációs kötelezettséget. A REACH rendelet célja a veszélyes vegyi anyagok egészség- és környezetkárosító hatása elleni hatékony védekezés. A jogszabály minden olyan európai uniós vállalkozásra vonatkozik, amelyik vegyi anyagot gyárt, importál vagy felhasznál - így több száz magyar társaságra is, függetlenül attól, hogy családi tulajdonban lévő mészoltóról vagy egy nagy vegyipari cégről van szó.

Húszmilliós mulasztási bírság

A kötelezettségnek az anyagok mennyiségétől és veszélyességétől függően három különböző határidőre kellett, illetve kell eleget tenni. 2013. május 31. a második ilyen határidő volt. Az előírás annyira szigorú, hogy elmulasztása az EU piacairól való kizárást vonja maga után, valamint komoly, akár 20 millió forintig terjedő bírsággal is jár - hívja fel a figyelmet közleményében az Országos Kémiai Biztonsági Intézet.

Uniós szinten, valamint az EGT tagállamaiban a 2013-as határidőre 3200 cég több, mint 9000 regisztrációs dossziéval összesen 2923 anyagot regisztrált. Magyarországról a 2013-as regisztrációs határidőre az ECHA felé 95 dossziét nyújtottak be, ennek 48 százalékát nagyvállalatok, 52 százalékát mikro-, és középvállalkozások. Az összes dokumentáció közül 47 feldolgozása még függőben van, túlnyomórészt azért, mert az ügynökség arra vár, hogy a társaságok befizessék a regisztrációs díjat.

A REACH 2007-es hatályba lépése óta Magyarországról eddig összesen 308 regisztrációs dossziét nyújtottak be (ebből 212 dossziét az első határidőre) és 241 anyagot regisztráltak. Ezek a számok - noha illeszkednek az EU többi tagállamában tapasztaltakhoz - messze elmaradtak az előzetes ipari és hatósági várakozásoktól, hiszen a 2013-as határidőig több, mint ezer regisztrációt vártak több száz anyagra, közel 300 érintett magyar cég részéről. Éppen ezért a következő hónapokban a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek fokozott figyelmet fordítanak azokra a társaságokra, melyek esetleg igyekeztek elkerülni regisztrációs kötelezettséget.

Részletes tájékoztatást itt találhat

A vegyi anyagokat gyártó, importáló, felhasználó vagy forgalmazó cégek a REACH, valamint a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról és címkézéséről szóló ún. CLP rendelet szerinti kötelezettségeikről részletesen az Országos Kémiai Biztonsági Intézet www.okbi.hu oldalán, a REACH, illetve a GHS menüpontok alatt, valamint az ott megadott elérhetőségeken kaphatnak további tájékoztatást.

HOZZÁSZÓLÁSOK