Tízmilliárdokat nyertek a devizahitelesek - rosszul jártak az euróbetétesek

Csökkent szeptemberben a háztartások hitelállománya - részben a forint erősödésének, részben a devizakölcsönök forintosításának köszönhetően -, miközben mind a forint-, mind a devizabetétekből is vettek ki pénzt. A vállalatok esetében jelentősen apadt az új hitelszerződések értéke, pedig a kamatok is lejjebb ereszkedtek.
NAPI, 2012. október 31. szerda, 11:33
Fotó: Napi.hu

A háztartások hitelállománya tranzakciókból adódóan 40,3 milliárd forinttal mérséklődött szeptemberben - közölte az MNB. Ehhez képest a betétállományt - amint arra később részletesen kitérünk - csupán 11,5 milliárdos nettó kivonás apasztotta. A hitelállomány-csökkenés a forinthitelek 21,8 milliárd forintos tranzakciós növekményéből, illetve a devizahitelek 62,1 milliárd forintos tranzakciós csökkenéséből adódott.

A változások egy része a késedelmes devizahitelek forintra váltására vezethető vissza. A szeptemberi konverzió a június-augusztusi törvény által előírt átváltással szemben önkéntes alapon történt. A kötelező átváltási programban június, július és augusztus folyamán 25,3 milliárd forint értékű késedelmes devizahitel került átváltásra. A forintra átváltott késedelmes devizahitelek 25 százalékát a hitelintézetek elengedték, így a forinthitelek tranzakcióját június, július és augusztus során az említett konverzió 19,6 milliárd forinttal növelte. A jegybank szakértőinek becslése szerint a szeptemberi önkéntes alapú konverzió mértéke mind a forint, mind pedig a devizahitelek esetén meghaladta a kötelező programban átváltott állományok összegét. A forinthitelek tranzakciós növekménye emellett tartalmazza az árfolyamrögzítéshez kapcsolódó gyűjtőszámlahitelek folyósítását is.

Hatott a forinterősödés

A forint erősödése a devizahitel-állományt további bő 31 milliárd forinttal apasztotta, a teljes csökkenés így megközelítette a százmilliárdot. A háztartások így összesen 3,24 ezer milliárdnyi forint- és 4,05 ezer milliárd forint értékű devizahitellel rendelkeztek szeptember végén.

Szeptemberben a szezonálisan nem igazított adatok alapján a háztartások által felvett forint lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses értékeinél csökkenés figyelhető meg. A nem pénzügyi vállalatok 1 millió euró érték feletti forint és euróhiteleinek átlagos kamatlába esetén jelentősebb csökkenés tapasztalható.

2012. szeptemberben a háztartások által felvett új forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója kismértékben csökkent, de így is megközelíti a 11,9 százalékot, míg a forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében ennél nagyobb mértékű csökkenés figyelhető meg, aminek eredményeként a kamat 15,1 százalékra állt be. A lakáscélú forinthitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses értéke esetén csökkenés tapasztalható. A személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója (28,9 százalék) és az új szerződések értékei kis mértékben növekedtek az előző hónaphoz képest.

A háztartások betétállománya szeptemberben a tranzakciókból eredően 11,5 milliárd forinttal csökkent; forintbetéteik esetében 6,8 milliárd forint, devizabetéteik esetében 4,7 milliárd forint nettó betétkivonás történt. Az erősebb forint is mérsékelte a devizabetét-állományt, 5,7 milliárd forinttal, pedig augusztusban jelentősebb pénzeket raktak devizabetétbe a háztartások. Az új forint és euróbetétek szerződéses értékei esetén jelentős csökkenés figyelhető meg, az egy évvel korábbihoz képest is. Az új forint betétszerződések átlagos kamatlába kismértékben csökkent, hajszállal 6,5 százalék alá, míg az euróbetéteké 2,5 százaléknál maradt.Fagyos a vállalati hitelpiac

A nem pénzügyi vállalatok esetében - csak a tranzakciót figyelembe véve - a forinthitelek állománya 35,8 milliárd forinttal nőtt, míg a devizahitelek állománya 26,4 milliárd forinttal csökkent szeptemberben. Az általuk kibocsátott, hitelintézetek tulajdonában lévő kötvények állománya - tranzakciókból eredően 1,7 milliárd forinttal növekedett. Az említett tranzakciók eredőjeként hitelállományuk 11,2 milliárd forinttal nőtt.

A nem pénzügyi vállalatok betétállománya - az átértékelődés és az egyéb volumenváltozás hatásától eltekintve - 6,1 milliárd forinttal csökkent; a forintbetétek esetében 4,0 milliárd forint nettó betételhelyezésre, míg a devizabetéteknél 10,1 milliárd forint nettó betétkivonásra került sor.

A vállalati hitelek átlagos kamatlábai az 1 millió euró érték alatti új forint- és euróhitelek esetében kisebb mértékben - rendre 9,69 és 3,24 százalékra -, míg az 1 millió euró érték feletti forint és eurohitelek esetében jelentősebben csökkentek, 8,31 és 3,12 százalékra. Az új hitelek összes értéke az előző hónaphoz képest jelentősen, több mint 12 százalékkal csökkent, a 210 milliárd forint alatti összeg bő 40 százalékkal múlja alul az egy évvel korábbit. Az új betétszerződések értéke szintén jelentősen csökkent. A nem pénzügyi vállalatok forint betéteinek átlagos kamatlábai csökkentek az előző hónaphoz képest, 6,22 százalékra, míg az euróbetétek átlagos kamatlába alig változott, így hajszállal 1 százalék felett maradt.

HOZZÁSZÓLÁSOK