Emiatt veszítheti el nyugdíj előtt az állását - mutatjuk a példákat

Védett korban lévő munkavállalók esetén a munkáltatót terhelő kötelezettségek szigorúbbak az általánoshoz képest. A munka törvénykönyve ide vonatkozó szabályai azt hivatottak biztosítani, hogy a védett korú munkavállaló jogviszonya – lehetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig – fennmaradjon. Mikor lehet felmondani és milyen kizáró okok vannak? - Az adózóna.hu szakértője válaszolt a kérdésekre
K. Kiss Gergely, 2018. április 16. hétfő, 15:08
Fotó: Napi.hu

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő dolgozó határozatlan idejű munkaviszonyát a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül olyan indokkal mondhatja fel, mely alapján a munkáltató azonnali hatályú felmondással élhetne. Ilyen lehet például a bizalom megingatására alkalmas súlyos bűncselekmény, károkozás, ittas állapotban történő munkavégzés és egyebek - hívta fel a figyelmet a portálon Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd.

A munkavállaló képességével (alkalmatlanság) vagy a munkáltató működésével (gazdálkodásával, szervezetével) összefüggő okból akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a cégnél a szerződésben meghatározott munkahelyen nincs a dolgozó által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló elutasítja az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot.

Az állásfelajánlási kötelezettséggel összefüggésben lényeges, hogy csak olyan munkakör kínálható fel, melyet a munkavállaló a képességeinek megfelelően el tud látni.

A védett korú munkavállaló a további elhelyezkedési nehézségei miatt részesül a munkaviszony megszüntetésekor emelt összegű végkielégítésben akként, hogy minél hosszabb volt a fennálló jogviszonya, annál több havi távolléti díj összegével emelkedik a mérték.

A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását. Az azonnali hatályú felmondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Harmadik lehetőség a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése, melyhez a munkavállaló hozzájárulására is szükség van. Előnye, hogy nem kell indokolni, azzal szemben a munkavállaló csak szűk körben tud jogorvoslattal élni (megtámadás), ennek azonban ára van. Közös megegyezés esetén a felmondási idő fogalmilag kizárt, azonban ennek analógiájára a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkavállaló munkaviszonya nem az aláírás napján, hanem 1, 2, 3 stb. hónap múlva szűnik meg, azzal, hogy szabályozzák ezen időtartamra a munkavállaló kötelezettségeit (meddig kell munkát végeznie, mennyi időre mentesül a munkavállalót a munkavégzés alól).

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

drnemoda@yahoo.com, 2018.04.16 15:22

Hagyják már! Mióta az a bizalmi szemétség bekerült, azóta nincs védelem semmikor sem ! És indokolni sem kell, csak mosolyogni egy pénteki napon, úgy négy óra után.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html