Enged a szigorból a kormány - időt nyernek a székhelyszolgáltatók

Július elsején lépett hatályba a székhelyszolgáltatásról szóló igazságügyi miniszteri rendelet, de a módosítása máris felkerült a kormány honlapjára.
Németh Géza, 2017. július 3. hétfő, 16:07
Fotó: Napi.hu

Nem idén augusztus 31-ig, hanem jövő év július 1-jéig kell módosítani a székhelyszolgáltatási szerződéseket - a változásról szóló rendelet tervezete a kormány honlapján jelent meg.

A hatályos szöveg szerint a cég székhelyéül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A módosítás kitér arra, hogy ha a székhelyszolgáltató ennek a feltételnek nem felel meg, székhelyszolgáltatást csak abban az esetben nyújthat, ha az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetes írásbeli hozzájárulását adta, és néhány további feltétel is teljesül.

Ezek a következők: a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások; a megbízott a cég cégjegyzék adatai között mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően egyéb tartós jogviszony is fennáll.

Egy másik hatályos előírás szerint a megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye a küldemények megbízott általi továbbküldésének és átirányításának. Az utóbbi mondat így változik: E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.

Az eredeti rendelet előírta, hogy annak hatályba lépesekor - tehát július elsején - már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2017. augusztus 31-ig az előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést addig írásba kell foglalniuk. A tervezet ezt a határidőt 2018. július elsejére módosítja.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK