Ma perek sorozatát nyerte a magyar állam

Napközben újabb persorozatot nyert meg első fokon a magyar állam.
MTI-Eco, 2014. szeptember 16. kedd, 15:52
Fotó: Napi.hu

Elutasította a bíróság a Aegon Magyarország Hitel Zrt. magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

Az ítélethirdetés során a bíró kiemelte: a pénzintézet üzletszabályzata és általános szerződési feltételei ugyan nem feleltek meg a közelmúltban elfogadott jogszabálynak, az egyoldalú szerződésmódosítás kikötései közelítettek a megfelelési ponthoz. A határozat szóbeli indoklása szerint a vizsgált kezdeti időszakokban nem volt biztosítva a fogyasztónak a felmondhatóság lehetősége, illetve a szerződés sem módosulhatott részére kedvező irányba. A törvényszék szerint továbbá az objektivitás elve sem teljesül, mert a forrásköltség meghatározására az árazási elvekben került sor, amelyek üzleti titkot képeznek, így nem lehet a szerződés része és jogszerűen nem hathat ki a módosításra. A bíróság a felperes kérelmének helyt adva, eltúlzottnak tartotta a 8,5 millió forintos ügyvédi díjat, ezért azt mérsékelte és bruttó 635 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a pénzintézményt.

Elutasította az Erste Lakáslízing Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben (ászf) a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések. A bíróság szerint azonban az Erste Lakáslízing Zrt. általános szerződési feltételei nem feleltek meg a törvényben rögzített elveknek.

A bíróság szóbeli indoklása szerint nem tett különbséget a lízingcég abban a vonatkozásban, hogy az üzleti kamat, a késedelmi kamat, vagy a díjak és a költségek változása hogyan hat, illetve mennyiben ad okot a szerződések egyoldalú módosítására. Emellett a fogyasztó számára kedvezőtlen módosításra alapot adó okokat sorolták fel a lízingcég részéről, ez sértette a szimmetria elvét. A bíróság az indoklásban kitért arra is, hogy a lízingcég ászf-jei tisztességtelenségének megállapításához elég lett volna csak a szerződési feltételeket az átláthatóság elve alapján megvizsgálni, mert azoknak a hét alapelv közül mindegyiknek külön-külön is meg kell felelniük.

A Fővárosi Törvényszék kedden első fokon elutasította az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. keresetét. A bíróság a hitelintézet valamennyi szerződési feltételét tisztességtelennek tartotta, egyúttal visszautasította azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon az ügyben. Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordul a törvényszék, mivel a felperes lízingcég által megjelölt törvényhelyek többségét nem alkalmazta a bíróság, amelyeket alkalmazott, azokat pedig nem tartotta alkotmányellenesnek. Az Európai Bíróságot pedig azért nem keresi meg, mivel a társaság nem az uniós jogelvek hiányára, hanem a magyar és az uniós jog közti különbségre hivatkozott, amely viszont nem teszi lehetővé a magyar bíróságnak az uniós bírósághoz való fordulást.

Az indoklásban a bíróság kifejtette, hogy az általános szerződési feltételekben nincs oklista, ahol pedig az egyoldalú módosítás feltételei szóba kerülnek, ott azok olyan tágak, hogy nem tekinthetők tisztességesnek. Példaként szerepelt az indoklásban a fogyasztói árindex változása, amely a KSH-indexet jelenti, de nem szól a feltétel arról, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a törlesztőrészletet. A vis maior feltételeket pedig nem bontja ki a szerződés, így az nem átlátható. Az üzletpolitika változását pedig maga a lízingcég határozza meg, így az nem objektív. Miután minden olyan szerződéses feltételt, amely a kamat, a díj és a költség egyoldalú módosítására vonatkozott tisztességtelennek talált a törvényszék, így elutasította a UniCredit Leasing Hungary Zrt. keresetét. A határozat ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni, másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla jár el.

Elutasította a törvényszék az Örkényi Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét keddi, elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A döntés szóbeli indoklása szerint a felperes részleges megfeleleltségre irányuló indítványa megalapozatlan, a takarékszövetkezet egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötései nem felelnek meg a törvényben rögzített kritériumnak, így azok tisztességtelenek és érvénytelenek. A bíróság elutasította a pénzintézetnek az eljárás felfüggesztésére tett indítványát, ahogy azt is, hogy a bíróság az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz forduljon, és a felperest 400 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte.

Elutasította a Porsche Bank Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések.

A törvényszék keddi tárgyalásán elutasította az UniCredit Leasing Immotruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által benyújtott keresetet, mely a devizahitel szerződései tisztességtelenségét kimondó törvényi vélelem megdöntésére irányult. Az állam által indított perben a bíróság elutasította a cég igazságügyi szakértő kirendelésére szóló kérelmét, továbbá elutasította azt is, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon.

Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordul a törvényszék, mivel a felperes lízingcég által a törvényben megjelölt részeket nem alkalmazta a bíróság, így azok esetleges alkotmányellenessége nem befolyásolta az ítéletet. A bíróság által alkalmazott törvényhelyeket pedig nem tartotta alkotmányellenesnek a törvényszék. A bíróság az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a szerződésekben, illetve az általános szerződési feltételekben alkalmazott kamat-, költség- és díj tisztességtelenségének a vélelmét kellett megdöntenie a társaságnak, egyéb feltétel - így például a hatálybalépés vagy az adós javára történő szerződésmódosítás - nem lehetett a per tárgya.

Minden vizsgálandó szerződési kikötés hét feltételnek kell, hogy megfeleljen egyidejűleg. Ezek közül az átláthatóság a legfontosabb, és a bíróság is ezt vizsgálta elsődlegesen, vagyis az átlagos fogyasztó a szerződés megkötésekor tudhatta-e azt, hogy milyen feltételek változása, mennyire hat ki az ő törlesztőrészletére. Egyebek mellett ez volt az a pont, ahol a törvény által kimondott tisztességtelenséget nem tudta megdönteni a lízingcég. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az ellen nyolc napon belül fellebbezni lehet.

Elutasította a Fővárosi Törvényszék a Kinizsi Bank Zrt. magyar állam ellen indított devizahitelekkel kapcsolatos keresetét kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében. Az első fokú határozat ellen 8 napon belül lehet fellebbezni a Fővárosi Ítélőtáblánál. A bíróság egyben kötelezte a felperes pénzintézetet a perköltség megfizetésére.

A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy minden bizonnyal fellebbeznek az ítélet ellen.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. ítélethirdetésénél a bíró rögzítette, hogy az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő pontjai nem feleltek meg a tételes megfogalmazás elvének, a módosítás lehetséges feltételeinek taxatív felsorolása helyett csupán példákat említ a szerződés, így nem felelhetett meg az objektivitás és az arányosság elvének sem. A bíró rámutatott: a közelmúltban elfogadott jogszabály szerint, ezen elvek konjuktívak, tehát amennyiben akár egyetlen elvnek nem felelnek meg a vizsgált szerződések, azok érvénytelenek és tisztességtelenek, még akkor is ha jelen esetben a pénzintézet általános szerződési feltételei minden időpontban eleget tettek a felmondhatóság, a szimmetria és az egyértelműség elvének.

A bíróság elutasította a pénzintézet indítványát az eljárás felfüggesztésére és az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Bíróság bevonására, és kötelezte 1,938 millió forint perköltség megfizetésére. A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után, újságírói kérdésre úgy nyilatkozott: valószínűleg fellebbeznek.

Így áll most a küzdelem:

Az állam ellen keresetet benyújtók adatai
CégnévBenyújtás időpontjaElső tárgyalás napjaMegjegyzés
Bankok
AXA Bank Europe SAAug. 19.Aug. 27.Első fokon az állam nyert.
Banco Primus Fióktelep MagyarországAug. 25.Szept. 2.A bank visszavonta a keresetet.
Buda Regionális Bank Zrt.Aug. 25.
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.Aug. 18.Szept. 4.Ítélethirdetés szeptember 18-én.
CIB Bank Zrt..Aug. 15.Szept. 15.Ítélethirdetés szeptember 30-án.
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.Aug. 25.
Duna Takarék Bank Zrt.Aug. 18.
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.Aug. 25.
Erste Bank Hungary Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
EvoBank Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Első fokon az állam nyert.
FHB Jelzálogbank Nyrt.Aug. 22.Aug. 29.Szept. 12. - Első fokon az állam nyert.
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Ítélethirdetés szeptember 17-én.
K&H Bank Zrt.Aug. 18.Aug. 25.Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon.
KDB Bank Európa Zrt.Aug. 18., újra: n.a.Szept. 10.Ítélethirdetés szeptemberben 19-én.
Kinizsi Bank Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert..
MagNet Közösségi Bank Zrt.Aug. 25.
Magyar Cetelem Bank Zrt.Aug. 15.Szept. 3.Részben nyert a bank első fokon.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 9. - Első fokon az állam nyert.
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt.Aug. 18., újra: n.a.Szept. 10.Ítélethirdetés szeptember 24-én.
MKB Bank Zrt.Aug. 18.Aug. 25.Szept. 9. - Első fokon az állam nyert.
OTP Bank Nyrt.Aug. 18.Szept. 12.A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul.
OTP Jelzálogbank Zrt.Aug. 18.Szept. 12.A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul.
Pannon Takarék Bank Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Szept. 12. - Első fokon az állam nyert.
Porsche Bank Zrt.Aug. 25.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Raiffeisen Bank Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
Sberbank Magyarország Zrt.Aug. 18.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Sopron Bank Burgenland Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
UniCredit Bank Hungary Zrt.Aug. 18.Szept. 8.Ítélethirdetés szeptember 23-án.
Pénzintézetek
Alba TakarékszövetkezetAug. 21.Aug. 29.Első fokon az állam nyert.
Aegon Magyarország Hitel Zrt.Aug. 22.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.Aug. 22.Szept. 11.Ítélethirdetés szeptember 23-án.
Bóly és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 22.Szept. 5.Első fokon az állam nyert.
Budapest Autófinanszírozási Zrt.Aug. 18.Szept. 2.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
CIB Ingatlanlízing Zrt.Aug. 15., újra: 22.Aug. 29.Szept. 12. - Első fokon az állam nyert.
CIB Lízing Zrt.Aug. 15.Szept. 4.Ítélethirdetés szeptember 19-én.
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt.Aug. 22.Szept. 16.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Eger és Környéke TakarékszövetkezetAug. 22.Szept. 5.A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul.
Erste Lakáslízing Zrt.Aug. 22.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Felsőzsolca és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 22.Aug. 29.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
FHB Ingatlanlízing Zrt.Aug. 22.Szept. 15.Ítélethirdetés szeptember 30-án.
Fókusz TakarékszövetkezetAug. 25.
Füzes Takarék Szövetkezeti HitelintézetAug. 25.
Hatvan és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 19.Szept. 11.Ítélethirdetés szeptember 23-án.
Hévíz és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 19.Szept. 5.Ítélethirdetés szeptember 22-én.
Hungária Takarék TakarékszövetkezetAug. 25.Szept. 18.
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Ítélethirdetés szeptember 17-én.
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt.Aug. 22.Szept. 9.Ítélethirdetés szeptember 23-án.
Kéthely és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 18.Aug. 22.Első fokon az állam nyert.
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt.Aug. 22.Szept. 12.Ítélethirdetés szeptember 26-án.
Környe-Bokod TakarékszövetkezetAug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
Lakiteleki TakarékszövetkezetAug. 25.Szept. 17.
Lombard Ingatlan Zrt.Aug. 25.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Mecsek Takarék SzövetkezetAug. 25.
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt.Aug. 18.Szept. 10.Ítélethirdetés szeptemberben 24-én.
Milton Hitelezési Zrt.Aug. 18.Aug. 25.Első fokon az állam nyert.
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
Nagykáta és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 25.Szept. 16.Ítélethirdetés szeptemberben 30-án.
Nyúl és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 25.
OTP Ingatlanlízing Zrt.Aug. 18.Szept. 15.A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul.
Örkényi TakarékszövetkezetAug. 25.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Pannonhalma és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 21.Szept. 12.Szept. 12. - Első fokon az állam nyert.
PSA Finance Hungária Zrt.Aug. 18., újra: 22.Szept. 1.Szept. 8. - Első fokon az állam nyert.
Raiffeisen Lízing Zrt.Aug. 18.Aug. 26.Szept. 10. - Első fokon az állam nyert.
Rajka és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 21.Aug. 29.Szept. 12. - Első fokon az állam nyert.
Retail Prod Zrt.Aug. 18.Szept. 1.Szept. 8. - Első fokon az állam nyert
Sajóvölgye TakarékszövetkezetAug. 22.
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Ítélethirdetés szeptember 17-én.
Savaria TakarékszövetkezetAug. 25.Szept. 1.Szept. 15. - Első fokon az állam nyert.
Summit Pénzügyi Zrt.Aug. 25.Szept. 2.Ítélethirdetés szeptember 17-én.
Szabolcs TakarékszövetkezetAug. 22.Szept. 11.Első fokon az állam nyert.
Széchenyi István Hitelszövetkezetn.a.Szept. 3.Első fokon az állam nyert.
Szegvár és Vidéke TakarékszövetkezetAug. 25.
Szigetvár TakarékszövetkezetAug. 18.Szept. 11.Ítélethirdetés szeptember 25-én.
UCB Ingatlanhitel Zrt.Aug. 15.Szept. 4.Részben nyert a pénzintézet első fokon.
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt.Aug. 22.Aug. 28.Szept. 11. - Első fokon az állam nyert.
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt.Aug. 22.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt.Aug. 22.Szept. 1.Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.
Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

illiber, 2014.09.16 18:47

--robog a Bukta nevű lokomotív !!!!!!!!!!..minden nap indul...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html