Óriási eladási hullám indulhat Magyarországon - sokan becsukhatják a boltot

Számtalan hazai kis- és közepes vállalkozás élén égető kérdéssé vált a generációváltás. Mivel sok esetben az utódlás nem megoldható, a vállalatok garmadával kerülhetnek eladósorba.
K. Kiss Gergely, 2016. január 6. szerda, 07:15
Fotó: Napi.hu

Fontos határkőhöz érkezett a kkv- szektor: a rendszerváltás környékén alapított vállalkozások vezetői nagy számban érkeznek a nyugdíjkor küszöbére. Sokuk már ötvenes éveik derekára érve feladná a naphosszat tartó vesződséget, de nem kis számban vannak olyanok, akik még 70 felett is kényszerűen a cégvezetői székhez láncolják magukat - mivel nincs kinek átadni az irányítást.

Statisztikák nem készültek arról, hogy hány kis-, és középvállalkozásnál nem megoldott a generációváltás, ugyanakkor a tanácsadás területén dolgozók tapasztalatai alapján a probléma a társaságok körülbelül 60 százalékát érintheti - becsülte lapunknak Menyhei Ákos, a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja.

Ez persze nem reprezentatív adat. Ám figyelembe véve, hogy 2013-ban a kkv-szektor regisztrált cégeinek száma 551 ezer volt, amely az összes Magyarországon bejegyzett cég 99,9 százalékát tette ki, ha csak a vállalkozások 10 százalékánál nincs megoldva az utódlás, már akkor is hatalmas cégtömeggel állunk szemben.Ez a kérdéskör nem szektor specifikus, de az egyik leginkább "fertőzött terület" az agrárágazat - tapasztalja a szakember.

Már az emberek felének nincs gyereke

A nyugat- európai országokban ugyancsak a gazdaság gerincét alkotják a kkv-k, ám ott a családi vállalkozások rendszerint több nemzedéket felölelő múlttal rendelkeznek. Nyugatabbra már az ötödik generációváltás megy végbe, a cégutódlásnak pedig megvan a kialakult metódusa. Ehhez képest idehaza a nyugdíjkor közelében lévő vállalatvezetők felkészületlenül szembesülnek ezzel a problémakörrel.

A cégátadás nehézségeinek számos vetülete van, s ennek csak az egyik oldala a népességfogyás, illetve a fiatalok kivándorlása. A tanácsadók szerint ugyancsak tetten érhető a generációs szakadék: az új vezetői nemzedék kevés motivációt érez arra, hogy egy kicsi, hagyományos szisztémájú cégnél legyen röghöz kötve. Egy fiatal menedzser szemszögéből sokkal trendibbnek tűnik egy multicég londoni felhőkarcolójában dolgozni, mint egy Zala megyei lemezmegmunkáló üzem élén fáradozni napi 12 órát - példálózott Simonyi Tamás, a KPMG Corporate Finance közép-kelet-európai regionális vezetője.

Gyakori jelenség, hogy nincs olyan kompetens személy, aki válthatná a cégvezetőt - ez főként akkor kezelhető nehezen, amikor különleges szaktudásra és tapasztalatokra van szükség. Egy speciális környezetvédelmi technológiát, javarészt exportra szállító cég fejének még külső menedzsmentet sem könnyű találni, mert kevés a szakember - említett példát Horgos Lénárd, az M27 ABSOLVO magyarországi irodájának partnere.

A harmadik fő nehézség, hogy a hazai cégszerkezet kitermelte a "one man show" és a "kulcsember" néven emlegetett jelenségeket. Magyarán: a kkv-knál gyakori, hogy minden döntési és kapcsolati szál az egyszemélyi tulajdonosnál, esetleg egy maroknyi csoportnál fut össze, távozásuk esetén pedig akár az ügyfelek is elhagyhatják a céget. Így még ha hajlana is egy utód a cég átvételére, távolról sem biztos, hogy a középvezetők vagy a piac elfogadják a személyét.

Kezdődhet az eladási hullám

Az A-terv persze mindig az, hogy a cégvezetőt az utóda váltsa a vezetői székben. Ha az átadásra nincs mód - és ez a gyakoribb eset -, akkor jöhet a társaság értékesítése, azonban az körvonalazódik, hogy kevés lesz a tényleges cégeladás.

A következő években számtalan hazai kkv kerül piacra. Mivel 2-3 év múlva ezzel párhuzamosan a Jeremie kockázati tőkealapok is értékesíteni akarják a részesedéseiket a portfólió cégekben, a túlkínálat miatt az árak a mélybe zuhanhatnak - vázolta Horgos. Az eladási trend pedig már megkezdődött. Úgy látja, bár vevők ugyan lennének - felmérések szerint a nagyvállalatok 40-50 százaléka tervez akvizíciókat a közeljövőben - a piacra kerülő vállalatok többsége kevéssé vonzó a vevőknek.

Már most sok céget próbálnak meg eladni, az értékesítések csupán harmada sikeres - mondta Simonyi. A szakmai és pénzügyi befektetők ugyanis nem materiális javakat, hanem jövedelemtermelő képességet, piacot akarnak vásárolni. A fő szempont, hogy milyenek az eladósorba került társaság ügyfelei, ha itt nincs elegendő potenciál, akkor a befektető csak szemezgethet: például csak a céges csapatot vagy az adatbázist viheti el.

Alapvetően tehát belső javak a mozgatórugók - hiszen gépekhez, vagy ingatlanokhoz a vevők más módon is hozzájuthatnak. Márpedig a hazai kkv-k értékét jellemzően az utóbbiak határozzák meg, s a tulajdonosok is ezek alapján húzzák - főként érzelmi alapon - magasra az árat, miközben a piac értékítélete szerint maga a cég csak ennek töredékét éri.

Jelenleg csak a (feltörekvő) középvállalkozások lehetnek értékes felvásárlási célpontok, azonban sajnos ezeknek is csak a kisebb hányada felel meg azon kritériumoknak, amelyeket a felvásárlással foglalkozó hazai vagy külföldi vállalatok támasztanak - érvelt Menyhei.

Távol a tőkepiactól
Az érintett vállalati közeg nem a kockázati-, és magántőke vadászterülete - hiszen az alapok a jövőbeni dinamikus növekedés reményében fektetnek be egy-egy cégbe. A "korosabb" kkv-k nagy részénél viszont nem a tőkeemelés, hanem inkább a tőke leszállítása válhat aktuálissá.

Szintén nem igazán várható, hogy a "reprivatizáció" új terepe a Budapesti Értéktőzsde lesz, hiszen az ígéretes terjeszkedés reménye nélkül e vállalati kör döntő része csak jelentős diszkontok mellett lenne képes a börzére lépni. Ennél pedig még a cégértékesítés is vonzóbb üzlet lehet.

Trükközésen nevelkedett generáció

A kkv-k értékelésénél kritikus kérdéskör a szabályos, transzparens működés - márpedig a legtöbb hiányosság épp itt mutatkozik. A leggyakoribb probléma a bejelentett jövedelmekkel való ravaszkodás. A bérköltséget nézve a bérjövedelmet idehaza munkavállalónként 54-56 százalékos állami elvonás terheli, így a vállalkozások nagyobbik része inkább  zsebbe is fizet. A csalás beépül a termékek és szolgáltatások árszínvonalába is, mert a zsebbe fizetés miatt a teljes költség nem vagy csak nehezen látható.

A másik problémakör a rekordmagas áfa, amely egyrészt csalásra, másrészt pedig számla nélküli fizetésre ösztönöz. Sajnos a jelenlegi szabályozás nem biztosít kiutat ebből az ördögi körből - fejtegette Menyhei.

A hazai kkv-k számottevő részének ugyanis van takargatnivalója. Az adómorál pedig nem az egyetlen gyenge pont, a sikkasztástól kezdve az ügyviteli és a kimutatás manipulációig a legkülönfélébb, gyakran hajmeresztő trükközési módokig terjedtek el - értékelt Simonyi.

Mindez komoly leértékelődést is hozhat. Hiába akarnak a tulajdonosok rendet rakni, számtalan társaságnál egy korrigált pénzügyi terv elkészítése után végül azt látni, hogy a valójában nem is állít elő nyereséget a szervezet - mondta Horgos. S míg egy magyar vevő megértőbb lehet a szürke működéssel szemben, a nemzetközi befektetők "szuperérzékenyek" a szabálytalanságokra és könnyen elállhatnak a vételtől.

Ha pedig kiderül egy társaságról, hogy alapvetően veszteséges, akkor valószínűleg még a magyar vevőknek sem lesz vonzó.

Mekkora lesz a tanácsadás szerepe?

A kkv-k 95 százaléka hallani sem akar arról, hogy átvilágítást rendeljen egy tanácsadócégtől, ugyanis rendszerint sokallja a mintegy 10 millió forintot felemésztő pluszkiadást - mondta Simonyi Tamás. Ám a potenciális vevők amúgy is kérni fogják az önvizsgálatot, így a cégek csak saját értéküket tudnák növelni, amennyiben elébe mennének a szándékoknak. (A vevők nagyobb vesztenivalót éreznek az eladóknál)

A jelenlegi jogi környezetben a jövedelemtermelő képesség jelentős csökkenése nélkül a vállalkozások kifehérítése nem végezhető el. Ahol a kifehérítési folyamat vége kecsegtetőbbnek tűnik, nem nélkülözhető az adó és jogi tanácsadók segítsége. Emellett a bizalmi vagyonkezelés 2014-ben bevezetett intézményének is az egyik legtipikusabb alkalmazási területe a generációváltás elősegítése.

A bizalmi vagyonkezelés rugalmas, feltételektől függő felosztási lehetőséget biztosít, ahol a vagyonrendelő meghatározhatja, hogy ki, mikor, milyen feltételektől függően, milyen formában részesedhet a rendelt vagyon hozamaiból vagy tőkerészéből - ismertette Menyhei.

Azt azonban még nem tudni, hányan szánják majd rá magukat a felkészülésre. Az eladósorba kerülő kkv-k kisebb része fordulhat majd külső tanácsadóhoz, annak ellenére, hogy a sikeres dealhez már a cégeladási hullám fölcsapása előtt fontos megjelenni a piacon - figyelmeztetett Horgos. A felkészülési folyamat ugyanis hosszú - s nem csak a kifehérítéshez és a tárgyalásokhoz szükséges szakértelem, de a megfelelő vevő beazonosítása is nehézséget okoz.

A cégvezetők többsége azonban továbbra is úgy gondolja, hogy egyedül is boldogul.

Ráadásul a tanácsadás önmagában nem szül csodákat. A vállalkozásokat ugyanis két csoportra lehet osztani: egy részük kisebb módosításokkal, a jogi háttér és az adminisztráció rendezésével akvizícióra alkalmassá tehető. Másik részük azonban vagy méreténél vagy a tulajdonos habitusánál fogva teljesen alkalmatlan arra, hogy felvásárolják.

Mi lesz a végkifejlet?

Nemzetközi szinten nézve a hazai vállalat-felvásárlási szegmens egy olcsó piac. Kicsi a tranzakcióméret és a hazai vevők kifejezetten alulárazzák a kkv-kat, a vétel ugyanis nem létkérdés - hívta fel a figyelmet Simonyi. Vannak olyan "sötét" területek, mint az építő- vagy az élelmiszeripar, amelyeket a vevők messze elkerülnek, másutt a 25 százalék körüli hozamelvárás számít átlagosnak (a befektetett tőke megtérülésével számítva).

A bizonytalan hazai gazdasági és jogi környezet miatt ráadásul kockázati felárat kérnek, amely felnyomja a hozamelvárásokat. Ezt a szintet pedig csak kevés hazai kkv képes produkálni.

Horgos szerint egy cégeladásnál az áron felül vannak más szempontok is, amelyeket mérlegelnek a tulajdonosok - például akadnak vidéki vállalatvezetők, akik nem fogadnak el olyan ajánlatot, amely a cég megszűnésével járna, a tevékenység fennmaradása fontos számukra, mert ők a környék legnagyobb foglalkoztatói. Ám szociális érzékenység ide-vagy oda, a befektetők szemében e társaságok ettől még ugyanolyan keveset érhetnek, ha nem történt meg egy tudatos felkészülés.

A cégtranzakciók döntő részén az látszik, hogy a felvásárlók, a bekebelezett cég piaci konkurensei - e jelenség egyben a jövőt is előrevetíti. A KPMG és a Primus Trust szakértői szerint az elöregedett menedzsment miatt bajba kerülő szervezetek nagy részét, nem vásárolják fel, legfeljebb feldarabolják.

A M27 ABSOLVO szakértője szerint a cégek egy részét fogják csak eladni, ám lesznek olyanok, ahol az utódlást vagy az értékesítést nem tudják megoldani, így gyengül majd a piaci aktivitásuk és a versenytársaik benyomulnak majd a keletkező űrbe.

E folyamatok koncentrációt és egyben piactisztulást is hoznak. A kevésbé értékes cégek tömeges eltűnése a GDP-re nem fog különösebben hatni, ám hogy milyen humán vagy szociális problémákat okoz majd a jelenség, azt még nem lehet felbecsülni.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

Kotkodus, 2016.01.07 11:06

ahhoz képest, hogy a fidesz gazdaságpolitikája ELMÉLETILEG elkötelezett a magyar kkv-k erősítése mellett, elég szarul áll a szektor...

viszont fidesz-közeli vállalkozók - visszaélve törvény-adta lehetőségeikkel - az elmúlt években átvettek számos külföldi és magyar tulajdonú céget... olyanokat, amelyek többnyire jól teljesítettek...

szóval nekik már van - mások által épített - jövedelmező gazdasági hátterük, miközben a társadalom gazdaságilag gyengült... röviden így tudom összefoglalni a fidesz GYAKORLATI gazdaságpolitikáját...

hajrá magyarország, úgy kell nektek magyarok!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

siriq, 2016.01.06 20:20

Bennem is szamtalanszor megfordult mar, hogy kellene valamit inditani de amikor eljutok arra a reszre , hogy vajon mi lesz majd kesobb a kormany reszerol, gyorsan elhesegettem a gondolatot is! Mar meg is volna mit kellene csinalni de barmikor ha a kormany ugy dont, hogy a haveroknak kell az uzletet tolni , akkor nekem vegem..
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Abbe, 2016.01.06 20:12

@kasszandra: " Nem kell azokat a prosperáló cégeket meg vele együtt a piacot is eladni...."

Jogod van így látni... Csak emlékeztetnélek rá, hogy még egy ásványvizes és pogácsasütő KKV-t sem tudtak magyar kézben tartani.

Munkám miatt elég sok vállalkozással vagyok kapcsolatban. Az egyik barátommal közölte a a közgazdász végzettségű fia:" Nézd fater azt csinálsz a cégeddel, amit csak akarsz. Én nem engedem meg magamnak, hogy napi 10-12 órákat melózzak azért, hogy mind az állam, mind a melósaid fejős tehénnek nézzenek. Nem teszem kockára sem a házasságomat, sem az egészségemet a cégért miként te tetted, nekem ez ennyit nem ér meg."

Az öreg majdnem belerokkant, de tudomásul vette, hogy a fia elment egy pénzügyi befektető céghez Szingapúrba. A 40 fős cégét meg eladta az első vevőnek aki az általa megfelelőnek tartott összeget kifizette.

Tudod: " sic transit gloria mundi..."
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

kasszandra, 2016.01.06 15:50

Nem kell azokat a prosperáló cégeket meg vele együtt a piacot is eladni. Inkább az utánpótlást kell megoldani. A jelenlegi fiatal /20-30 éves/ korosztályban így is kevés a hajlandóság a vállalkozás alapítására. A magyar gazdaságnak pedig olyan szüksége lenne egy erős, önálló vállalkozói rétegre mint egy falat kenyérre.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

acdc, 2016.01.06 14:57

A felhőkarcolós hasonlat elég gyenge.
Az ilyen ember ne is akarjon egy termelő cégnél főnökösködni, mert semmi keresnivalója ott.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html