A témáért felelős biztos, Andor László kommentárja szerint a jelentés megállapításai is alátámasztják, hogy a válság elleni fellépés sikeréhez integrált megközelítésre, azaz gazdasági, munkaügyi és szociális jellegű lépések egyvelegére van szükség.

A jelentés szerint továbbra is magas a szegénységi arány. Összességében az uniós lakosság közel egynegyedét, 115 millió embert fenyeget vagy sújt a szegénység, illetve társadalmi kizárás tavalyi adatok szerint.

A megállapítások közé tartozik az is, hogy a válság miatt növekedtek a jövedelmi egyenlőtlenségek a tagországokon belül, különösen azokban az országokban, ahol az egyenlő elbánásra a szociálpolitika kiemelt figyelmet fordít. Ezt a szociálpolitikai kiadások jobb elosztásával, a hátrányosabb rétegek viszonylag magasabb foglalkoztatásba vonásával, a magasabb jövedelmeket jobban sújtó adózással lehetne orvosolni.

Az Európai Bizottság ezentúl évente kíván jelentést készíteni a foglalkoztatási és szociális helyzetről, a válságot követő időszakban is.

QP | Quality Placement