Az Európai Bizottság alapjaiban akarja megreformálni az úgynevezett EU-típusjóváhagyási keretrendszert. Jelenleg a nemzeti hatóságok kizárólagos felelősségi körébe tartozik annak igazolása, hogy egy jármű megfelel-e valamennyi forgalombahozatali követelménynek, valamint annak felügyelete, hogy a gyártók a vonatkozó uniós jogszabályok szerint járnak-e el.

A beterjesztett javaslat szerint a járművek vizsgálata egy függetlenebb rendszerben működne, melynek révén szigorodni fog a forgalomban lévő autók felügyelete. Az európai szintű ellenőrzés fokozása pedig a rendszer egészének erősödését fogja magával vonni - derül ki az Európai Bizottság (EB) közleményéből. A javaslat kiegészíti a szigorúbb, valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatok bevezetésére irányuló kezdeményezést is.

A jelenlegi típus-jóváhagyási rendszer a kölcsönös elismerés elvén alapul: ha egy járműtípust jóváhagytak valamelyik tagállamban, azt az egész EU-ban szabadon forgalomba lehet helyezni. Míg a jogi keretet az EU határozza meg, annak ellenőrzése, hogy a gépjárműgyártók megfelelnek-e a szabályoknak, teljes mértékben nemzeti hatáskörbe tartozik. A gépjárművek jóváhagyására és piacfelügyeletére irányuló rendeletjavaslat nem változtat a kölcsönös elismerés, mint az uniós egységes piac központi alapelvén, de felszámolná a rendszer hiányosságait.

Nagyobb szigor jön

Az EB a javadalmazási rendszer módosítását javasolja, annak érdekében, hogy a műszaki szolgálatok és a gyártók ne kerüljenek pénzügyi kapcsolatba egymással, mivel az érdekellentétekhez vezethet és veszélyeztetheti a vizsgálat függetlenségét. A tagállamok többségében ugyanis jelenleg az a gyakorlat, hogy a járművek EU-típusjóváhagyási követelményeknek való megfelelőségét olyan műszaki szolgálatok vizsgálják és ellenőrzik, akiket közvetlenül a gyártók fizetnek. A javaslat továbbá szigorúbb feltételeket támaszt a műszaki szolgálatok teljesítményével szemben, ennek megfelelően megbízásuk elnyerésének és megtartásának feltételeként előírja azok rendszeres és független ellenőrzését. A nemzeti típusjóváhagyó hatóságok egy szakértői értékelési rendszer alá fognak tartozni, így biztosítva a vonatkozó szabályok uniós szintű végrehajtását és következetes betartatását.

A bizottság egy hatékonyabb piacfelügyeleti rendszert is látni szeretne. Míg a jelenlegi szabályozás főként az előzetes (ex ante) ellenőrzésekre terjed ki, a jövőben a tagállamok és az EB a már piacon lévő járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését tervezi. Ennek révén már korai szakaszban fény derülhetne a megfelelőség hiányára, és azonnali, szigorú fellépésre lenne lehetőség a szabályoknak meg nem felelő, illetve komoly biztonsági kockázatot hordozó vagy fokozottan környezetkárosító járművek esetében - derül ki a bizottság közleményéből. Emellett a tagállamoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a területükön folytatott piacfelügyeleti tevékenységek működését, és az eredményeket hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára.

A bizottságnak felhatalmazása lesz arra, hogy felfüggessze, korlátozza vagy visszavonja az olyan műszaki szolgálatok kijelölését, amelyek alulteljesítenek és túl lazán alkalmazzák a szabályokat. A jövőben az EB-nek lehetősége lesz - a Közös Kutatóközponton keresztül - a járművek utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatának elvégzése is, és szükség esetén joga lesz azok visszahívására. A javaslat feljogosítja a bizottságot arra, hogy szankciókat szabjon ki. Emellett a bizottság elnökletével létrejön egy végrehajtási fórum is a tagállamokkal közös megfelelőség-ellenőrzési stratégiák kialakítására, valamint a műszaki szolgálatok közös ellenőrzésére és a típusjóváhagyó hatóságok szakértői értékelésének megszervezésére.

Vége a trükközésnek

A javaslat a jelenlegi szabályozást fenntartva továbbra is tiltja az úgynevezett kiiktató eszközök használatát, amelynek felügyelete és érvényesítése a nemzeti hatóságok kötelezettsége marad. A javaslat azonban ezen túllépve kötelezné a gyártókat, hogy engedjenek betekintést a járművek szoftverprotokolljaiba. Ez az intézkedés kiegészíti a valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatokra vonatkozó intézkedéscsomagot. A gyártóknak - akárcsak az USA-ban - kötelezően közzé kell tenniük kibocsátáscsökkentő stratégiájukat.

A közlemény szerint az EB a javaslatot az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak elküldi, elfogadása után a rendelet közvetlenül alkalmazandó lesz.