Amennyiben közvetlenül a légitársaságnak fizettük ki a repülőjegy árát, akkor közvetlenül tőle igényelhetjük azt vissza. Amennyiben utazási irodánál szervezett út kapcsán fizettük ki egyben a teljes utazás díjával együtt, akkor viszont az utazási irodától kérhetjük vissza, feltéve, hogy az utazási iroda nem ajánl fel alternatív utazási lehetőséget a számunkra - írta közleményében a FEOSZ.

A kártalanítás minden esetben a légitársaságot terheli. Amennyiben uniós országból történt volna a személyszállítás bármely légifuvarozóval, vagy uniós országba történt volna a személyszállítás közösségi légicéggel, akkor a 261/2004/EK rendelet szabályait kell alkalmazni. A törölt repülőút hosszától függően 250-400-600 euró összegű kártalanítás jár az utasoknak. Amennyiben az uniós rendeletet nem lehet alkalmazni, akkor a Montreali vagy a Varsói Egyezmény szabályai értelmében terheli felelősség a légitársaságot. Ezek a jogszabályok csak a kártalanítás maximumát határozzák meg, nem írnak elő konkrét összeget.

A Montreali egyezmény szerint a fuvarozó felelőssége minden egyes utassal szemben 4150 SDR összegre korlátozott. (Ez jelenleg mintegy 1 600 000 foint.) A Varsói egyezmény szerint a fuvarozó felelőssége minden egyes utassal szemben 250 000 frank összegre korlátozott. (A frankban kifejezett összegek hatvanöt és fél milligramm súlyú és kilencszáz ezredrész finomságú arany pénzegységre vonatkoznak. Ezeket az összegeket a nemzeti pénznemekre, kerekítve lehet átszámítani.)

A szervezett utazás kapcsán az utazási iroda kártérítési felelőssége fennáll a szerződésszegés folytán okozott károkért. A vonatkozó jogszabályok szerint utazási csomagok esetén az utazó - azaz a fogyasztó - kártérítésre jogosult az utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri, és a kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni - írta a FEOSZ.

A fogyasztó egyedül akkor nem jogosult a kártérítésre, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés:

  • az utazónak róható fel,
  • olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
  • elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

A nemzetközi egyezmények esetlegesen korlátozhatják az utazási iroda kártérítési felelősségét. Azonban ebben az esetben is az utazási iroda részéről csak a befizetett részvételi díj összegének háromszorosára korlátozható legfeljebb a maximális kártérítés mértéke, és semmis az ezt meghaladó kikötés.

A szállás díja vagy egyéb költség kapcsán a légifuvarozó felelőssége állapítható meg a fent már idézett nemzetközi egyezmények, illetve uniós rendelet alapján - ismertette a szabályokat a FEOSZ.