Miro Cerar szlovén ügyvezető külügyminiszter pénteki ljubljanai sajtótájékoztatóján kijelentette: az Európai Unió Bíróságának döntése, miszerint nincs illetékessége a horvát-szlovén határvitában, megerősítette Szlovénia álláspontját, hogy a korábbi döntőbírósági határozat érvényes és kötelező jellegű. Hetente emlékeztetni fogják Zágrábot a döntőbírósági határozat végrehajtására - tette hozzá.

A bíróság ugyanis kimondta, hogy a Szlovénia és Horvátország közötti határt a döntőbíróság határozta meg. "Ez még egy bizonyíték arra, hogy Szlovéniának mindvégig igaza volt" - tette hozzá a miniszter. Mindamellett csalódottságának adott hangot, hogy az EU-bíróságnak - véleménye szerint - nem volt bátorsága érdemi döntést hozni az ügyben.

QP | Quality Placement

"Ez egy védekező álláspont a jogállamiság, az európai jogrend és a nemzetközi jog szempontjából" - mondta, majd hozzáfűzte: ha a bírák alaposan tanulmányozták volna az ügyet, úgy döntöttek volna, hogy Horvátország megsértette az uniós jogot.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerint ugyanakkor az EU-bíróság döntése a horvát érvek győzelme, és egyben annak bizonyítéka, hogy Zágrábnak volt igaza.
Sajtótájékoztatóján kijelentette: ez egy erős üzenet volt Szlovéniának, hogy egyoldalú lépésekkel nem tud elérni semmit, és meg kell állapodnia Horvátországgal. A kormányfő ismét felhívta Ljubljanát az ügy kétoldalú rendezésére.

Szlovénia még 2018 júliusában indított eljárást Horvátországgal szemben, mert az nem hajtja végre a hágai nemzetközi döntőbíróságnak a Pirani-öböl ügyében 2017-ben hozott határozata rá vonatkozó részét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 259. cikke ugyanis kimondja, hogy bármely tagállam az Európai Unió Bíróságához fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam a szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette.

Horvátország ugyanazon év decemberében azt kérte a bíróságtól, hogy a szlovén keresetet mint elfogadhatatlant utasítsa el, mert a luxemburgi testület a benyújtott kérelem elbírálásában nem rendelkezik hatáskörrel. A horvát külügyi tárca szerint Horvátország és Szlovénia határvitáját a nemzetközi jog alapján kell eldönteni, az nem függhet az uniós jogszabályoktól vagy azok értelmezésétől.

Az uniós bíróság pénteken közzétett döntése szerint a testületnek nem feladata, hogy megvizsgálja a Horvátország és Szlovénia érintett területeinek terjedelmére és határaira vonatkozó kérdést, ez nem tartozik az uniós bíróság határkörébe. A két országnak törekednie kell a vita végleges jogi megoldásának elérésére a nemzetközi joggal összhangban - tette hozzá az uniós bíróság.