Online kereskedelmi kiskapukat zár be Brüsszel

Az Európai Bizottság új adószabályozást javasol az EU-n belüli elektronikus kereskedelem és online vállalkozások támogatására - jelentette be a brüsszeli testület. Ennek révén hatalmas pluszadóbevételekre tehetnek szert a tagállamok. Továbbá ezentúl egy adómérték vonatkozna a nyomtatott- és az e-kiadványokra.
Napi.hu, 2016. december 1. csütörtök, 15:35
Fotó: Stocksnap

Az Európai Bizottság csütörtökön az unión belüli elektronikus kereskedelmi vállalkozások hozzáadottérték-adó (héa) környezetének javítására tett javaslatot, melynek értelmében a fogyasztók és a vállalkozások - különösen az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k - könnyebben vásároljanak és értékesítsenek árukat és szolgáltatásokat az interneten.

A javaslat egy uniós szintű online portált vezetne be a héafizetésekre, így az egyablakos ügyintézés révén jelentősen csökkennek a héakövetelmények teljesítésével kapcsolatos költségek, ami az EU egészében évi 2,3 milliárd euró megtakarítást jelent a vállalkozások számára.

Az új szabályok azt is biztosítják, hogy a hozzáadottérték-adót a végső fogyasztó tagállamában fizessék meg, így az adóbevételek méltányosabban oszlanak meg az uniós országok között. A javaslat révén a tagállamok visszanyerhetik azt az évi mintegy 5 milliárd eurós héakiesést, amitől az online értékesítések során esnek el. Előrejelzések szerint a kieső bevételek 2020-ra elérhetik a 7 milliárd eurót - indokolja az EB a jelenlegi lépését.

A bizottság a jelenlegi javaslatában ugyanakkor hatályon kívül helyezi az elektronikus kiadványokat a hagyományos nyomtatott kiadványok esetében engedélyezett kedvezményes adóügyi megítélés alól kizáró rendelkezéseket, melynek következtében a tagállamok ugyanolyan héamértéket alkalmazhatnak az e-kiadványokra (elektronikus könyvekre és online újságokra), mint a nyomtatott kiadványokra.

A legfontosabb elemek:

Az online áru- és szolgáltatás-értékesítésre vonatkozó új héaszabályozás: jelenleg az internetes kereskedőknek minden olyan tagállamban héa-azonosítószámmal kell rendelkezniük, ahol árukat értékesítenek. Ezek a héakötelezettségek - amelyeket gyakran a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem útjában álló egyik legnagyobb akadályként említenek a cégek - mintegy 8000 euró költséget jelentenek a vállalkozásoknak minden olyan uniós országban, ahol értékesítést folytatnak. A mostani javaslat szerint a vállalkozások az online egyablakos héaügyintézés révén egyetlen, egyszerű negyedéves héabevallást tehetnek az egész unióban - hasonlóan a mobilalkalmazások értékesítése terén alkalmazott rendszerhez.

A bizottság szerint 2015-ben több mint 3 milliárd euró héát szedtek be a rendszer révén. A testület várakozásai szerint a vállalkozások adminisztratív terhei 95 százalékkal csökkennek majd az intézkedések révén, az uniós vállalkozások összes megtakarítása 2,3 milliárd eurót, a tagállami héabevételek növekedése pedig 7 milliárd eurót tesz majd ki.

A mikrovállalkozásokra és az induló innovatív vállalkozásokra vonatkozó egyszerűsített héaszabályozás: az online értékesítés tekintetében új 10 ezer eurós éves küszöbértéket vezetnek be, amely alatt a határon túl értékesítő vállalkozások továbbra is alkalmazhatják a hazájukban megszokott héaszabályokat. Ez EU-szerte 430 ezer vállalatot érint, ami a határon túl kereskedő összes mikrovállalkozás 97 százalékának felel meg.

A javaslat bevezet egy 100 ezer eurós éves értékesítési küszöbértéket is: ezeknek a cégeknek azzal válik könnyebbé a működésük, hogy egyszerűsített szabályok segítségével állapíthatják meg ügyfeleik lakóhelyét. A küszöbértékeket 2018-tól alkalmazhatnák az elektronikus szolgáltatásokra, 2021-től pedig az online termékekre.

További egyszerűsítések lehetővé tennék, hogy a legkisebb vállalkozások a hazájukéhoz hasonló, számukra ismerős héaszabályokat alkalmazzanak, például a számlaadási kötelezettségek és a nyilvántartás-vezetés tekintetében.

Minden esetben a vállalkozás székhelye szerinti adóhatóság lesz az elsődleges kapcsolattartó pont, így a többi tagállamban, ahol a cég még értékesít, többé nem fogják ellenőrizni a vállalkozásokat.

Az unión kívülről eredő héacsalás elleni fellépés: az EU-n kívülről behozott, 22 eurónál csekélyebb értékű, kis szállítmányok jelenleg héamentesek. Mivel évente nagyjából 150 millió csomagot importálnak héamentesen az EU-ba, ez a rendszer lehetőséget ad a tömeges csalásra és visszaélésre, jelentős torzulásokat okozva az uniós vállalkozások kárára.  A bizottság ezért most úgy döntött, hogy megszünteti e kivételt. Ezzel a lépéssel viszont bezárul egy olyan kiskapu is, melynek során az import dokumentációban az említett héamentesség kihasználása céljából következetesen alulértékelték vagy helytelenül írták le a behozott nagy értékű árukat, például az okostelefonokat és táblagépeket - derül ki a testület közleményéből.

A nyomtatott kiadványok adózási szabályainak kiterjesztése az elektronikus könyvekre és újságokra: a jelenleg hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a nyomtatott kiadványokat (könyveket, újságokat) kedvezményes adókulccsal vagy egyes esetekben rendkívül kedvezményes, illetve nulla százalékos adókulccsal adóztassák. Ugyanezek a szabályok viszont kizárják az elektronikus kiadványokat e kedvezményből és ezeket a termékeket általános héamértékkel kell adóztatni. Ha az összes tagállam elfogadja az új szabályozást, azzal a tagállamok - nem kötelesek ugyan, de - összehangolhatják az elektronikus és a nyomtatott kiadványokra vonatkozó adókulcsokat.

Az Európai Bizottság most a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament, illetve elfogadás céljából az Európai Tanács elé terjeszti.

HOZZÁSZÓLÁSOK