A legnagyobb veszélyben az informatikusok és a jogászok vannak - idézi az Oktatási Hivatal (OH) tanulmányát a Magyar Nemzet.

A tanulmányok félbehagyásának okai közt nagyjából egyenlő arányban van jelen a követelmények nem teljesítése és a hallgató saját döntéséből való megszakítás, de alacsony számban előfordul például fizetési hátralék vagy fegyelmi miatti kizárás is. A pénzügyi nehézségek összességében nem számottevő okai a tanulmányok sikertelenségének.

A hároméves alapképzések több mint harmada (36-39 százaléka) abszolutórium nélkül zárul, és alig több mint fele jut el legalább az abszolutóriumig.

Nagyon jelentős a lemorzsolódás az informatika, a műszaki és a természettudomány területek képzésein, ezeken a területeken a fiatalok fele elbukik vagy kiiratkozik. Lényegesen jobb a helyzet viszont a művészeti szakokon és a pedagógusképzésben.

Az államtudományi, valamint az egészségtudományi alapszakokon főleg saját elhatározásból szakítják meg tanulmányaikat a fiatalok, ezzel szemben a bölcsész- és az informatikushallgatók általában a követelményekkel nem boldogulnak, a hitéleti és sporttudományi alapképzéseken pedig rendszerint a túl sok passzív félév áll a sikertelenség hátterében.

Konkrét alapszakokat vizsgálva az látszik, hogy a legnagyobb mértékű lemorzsolódás a földmérő és földrendező mérnöki, a programtervező informatikus és a fizika szakon jellemző (50-65 százalék). A sor másik végén a leendő csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint a gyógytornászok állnak, közülük csak 15-17 százalék nem végez.