Az Európai Bizottság előzetesen megállapította, hogy Magyarország 2021. április 6-i döntése, amellyel megvétózta az Aegon-csoport magyarországi leányvállalatainak a Vienna Insurance Group (AG Wiener Versicherung Gruppe, a továbbiakban: VIG) általi felvásárlását, az összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikkének megsértését jelenti - közölte a brüsszeli végrehajtó testület.

A VIG a régió vezető biztosító csoportja, és Magyarországon is komoly tervei voltak, több felvásárláson is túl van már, az Aegon megvásárlásával piacvezető szerepre készült volna. Az eredeti tervek szerint a harmadik negyedévre, vagyis mostanra a felvásárlási ügylet le is zárult volna. A VIG osztrák tőzsdei cég, transzparens vevőnek számít, Magyarországon az Union Biztosító révén már évtizedek óta jelen van a piacon. Azonban a megkezdett folyamatot szokatlan módon akasztotta meg a magyar kormány: bár az ilyen ügyleteket hivatalból a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal is megvizsgálja, de végül nem ezek a szervek fúrták meg az akvizíciót. Idén áprilisban a tranzakciót meglepő módon a Belügyminisztérium vétózta meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendeletre hivatkozva.

Az Európai Bizottság 2021. október 29-én vizsgálatot indított ezzel kapcsolatban. A felvásárlás egy szélesebb körű, a Bizottság által az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet alapján 2021. augusztus 12-én feltétel nélkül jóváhagyott ügylet részét képezi, amelynek keretében a VIG megvásárolná az Aegon magyar, lengyel, román és törökországi élet- és nem életbiztosítási, nyugdíjpénztári, vagyonkezelési és kiegészítő szolgáltatási üzletágait. A Bizottság jóváhagyását megelőzően viszont a már említett vétóhatározatot hozta a magyar kormány. Az EU-nak beadott indoklás szerint a közvetlen külföldi befektetések átvilágítására vonatkozó magyar jogszabályok sürgősségi módosításaira alapozva, amelyeket a koronavírus világjárvány miatt vezettek be, azzal érvelve, hogy a felvásárlás Magyarország jogos érdekeit veszélyezteti.

Az EU összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikke értelmében a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az uniós léptékű összefonódások vizsgálatára, és előírja a tagállamok számára, hogy ne alkalmazzák nemzeti jogszabályaikat az ilyen ügyletekre. A tagállamok csak akkor hozhatnak megfelelő intézkedéseket a jogos érdekek védelme érdekében, ha ezek az intézkedések összeegyeztethetők az uniós jog általános elveivel és egyéb rendelkezéseivel, és korlátozott esetek kivételével közlik azokat az Európai Bizottsággal - közölte csütörtökön a brüsszeli testület, amely kiemeli, hogy az EB nemcsak ezen intézkedések megfelelőségét és az uniós joggal való összeegyeztethetőségét ellenőrzi, hanem azt is megállapítja, hogy az ilyen intézkedések valóban a jogos érdek védelmét szolgálják-e.

A Bizottság előzetes értékelésében előzetesen arra az álláspontra helyezkedik, hogy megalapozott kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az intézkedés célja Magyarország jogos érdekeinek védelme az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet értelmében. Ezért az Európai Bizottság előzetesen arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország indoklása nem kielégítő, és hogy a vétót a Bizottsággal közölni kellett volna, és azt jóvá kellett volna hagyni, mielőtt Magyarország végrehajtotta volna.

Az előzetes értékelés szerint a vétóhatározat az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikkével is összeegyeztethetetlen, mivel sérti a letelepedés szabadságát. Az előzetes értékelés felszólítja Magyarországot, hogy 10 munkanapon belül válaszoljon. A Bizottság értékelni fogja Magyarország válaszát, és mérlegelni fogja a további lépéseket. Amennyiben a válasz nem elegendő az aggályok eloszlatásához, a Bizottság végleges határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy Magyarország megsértette az EU összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikkét, és elrendeli a vétó visszavonását - áll a mostani jelentésben.

Viszont kérdés, hogy ez mennyiben érinti még az Aegon-VIG-ügyletet: december 23-án ugyanis bejelentették, hogy "a magyar kormány megállapodott egy együttműködés alapelveiről és a további eljárásról, amely szerint a magyar állam 45 százalékos részesedést szerez a magyar Aegon társaságokban és az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-ben.

Az együttműködés struktúrája, amely a VIG ellenőrző részesedésével és operatív irányításával jár, további tárgyalások tárgyát képezi. A magyar kormány a 100 százalékos állami tulajdonban lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-t jelölte tárgyalópartnernek.

Az sem világos még, hogy mekkora is lehet majd a pontos vételár. Amikor az Aegon 2020. november 29-én megállapodott arról, hogy eladja magyarországi, lengyelországi, romániai és törökországi biztosítási, nyugdíjbiztosítási és vagyonkezelési üzletágát a VIG-nek, akkor 830 millió eurós vételárban állapodtak meg. Egyelőre nem tudni, hogy ez most milyen módon változott.