Az Európai Parlament állásfoglalásban szólítja fel az Európai Uniót, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi intézményekben annak érdekében, hogy támogassa az orosz és belarusz rezsim háborús bűnök, emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás és agresszió bűncselekményei miatt történő felelősségre vonását.

A vizsgálatoknak és az azokat követő büntetőeljárásoknak az orosz fegyveres erők háborús bűnökben részt vevő teljes személyzetére és a háborús bűnökben részt vevő kormányalkalmazottakra is ki kellene terjednie.

A képviselők különleges nemzetközi törvényszék felállítását sürgetik, amely az Ukrajna ellen elkövetett agresszió bűncselekményét vizsgálná ki és megbüntetné az ilyen bűncselekmények elkövetőit, többek között Oroszország és szövetségesei politikai vezetőit és katonai parancsnokait.

Az ilyen ügyek elbírálására a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nincs hatásköre.

A képviselők azt kérik az EU-tól, hogy az a lehető leghamarabb minden szükséges emberi és költségvetési erőforrást biztosítson és minden adminisztratív, vizsgálati és logisztikai támogatást adjon meg a törvényszék létrehozásához.

A Parlament szerint a beszámolókból megismert atrocitások, többek között a városok és települések válogatás nélküli bombázása, az erőszakos kitelepítések, a tiltott lőszerek használata, a konfliktusövezetekből az előzetesen elfogadott humanitárius folyosókon keresztül menekülni próbáló polgári lakosság elleni támadások, a civilek kivégzése, a szexuális erőszak és az emberek lakóhelyük elhagyására kényszerítése súlyosan sérti a nemzetközi humanitárius jogot. 

Ezen tettek mindegyike háborús bűncselekménynek minősülhet, és miattuk mostanáig nem indult büntetőeljárás.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy az Uniónak gyorsan kell dolgoznia, mert a jelenleg is zajló háborúban súlyos kockázata van annak, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos bizonyítékokat megsemmisítik.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.