A Magyar Közlönyben megjelent rendeletben az innovációért és technológiáért felelős miniszter a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges jogszabályokat módosítja. 

A körforgásos gazdaság követelményei a következők: a hulladékhierarchia érvényesítése, valamint a hulladék megfelelő ártalmatlanítása követelményének teljesítése érdekében csökkenteni kell

  • a hulladék és különösen az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék hulladéklerakóban való lerakását, 
  • és a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt a lerakás környezetet, valamint az emberi egészséget veszélyeztető hatását.

A rendelet kitér arra is, hogy 2030-tól a hulladéklerakókban nem lehet újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladékot, különösen települési hulladékot elhelyezni, azon hulladék kivételével, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

A jogszabály gyakran használja a hulladékhierarchia terminológiát. Ez egy ötlépcsős hulladékpiramis amely a hulladékkezelési megoldások prioritását ábrázolja, aszerint, hogy az egyes kezelési módok milyen hatással vannak a környezetre.

  • A hulladékpiramis alján az ártalmatlanítás áll. Ez lehet egyrészt a hulladékok lerakása, másrészt az egyszerű hulladékégetés, amely a hulladékok mennyiségét csökkenti, de nem célja és nem eredménye a pozitív energia mérleg, tehát a folyamat több energiát emészt fel mint amennyit termel.
  • A második lépcső a hulladék energetikai hasznosítása.
  • A harmadik lépcső a hulladék olyan hasznosítása, amelynek során a hulladék anyagok feldolgozásával azokat másodlagos nyersanyagként új termékek előállítását teszi lehetővé.
  • A piramis utolsó előtti lépcsőjén álló újra használat során a hulladék változatlan formában él tovább, esetleg csak a funkciója változik meg. Például, ha egy befőttes üveget újra felhasználunk és az otthon főzött lekvárt tesszük el benne.
  • A piramis legfelső szintjén a megelőzés áll, ami minden szempontból a legjobb megoldás, mert ezáltal a hulladék meg sem termelődik. Ezt tudatos vásárlással, és terméktervezéssel is elérhető.