A közérdekű igényérvényesítés alkalmazásával a MEKH olyan esetekben tud a felhasználók érdekében fellépni, amikor nagyszámú fogyasztó vagyoni érdekeit érintő, jellemzően kisösszegű jogsértés kiigazítására van szükség - olvasható a hivatal honlapján.

Ennek során nem közvetlenül a jogsérelmet szenvedett személy fordul a jogainak érvényesítése érdekében a bírósághoz, hanem valamely szervezet a saját jogán lép fel vagy indít eljárást. A közérdekű igényérvényesítés alkalmazásával a MEKH olyan esetekben tud a felhasználók érdekében fellépni, amikor nagyszámú fogyasztó vagyoni érdekeit érintő, jellemzően kisösszegű, azonos jogalapon nyugvó jogsértés reparálására lehet szükség.

QP | Quality Placement

A módosítás szerint a MEKH a jogszabályban meghatározott feladatkörében pert indíthat a felhasználók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek tevékenysége a földgázellátásról, a földgáz biztonsági készletezéséről, a villamos energiáról, a távhőszolgáltatásról vagy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, és a jogsértő tevékenység a felhasználók széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.

Ha a jogsértéssel érintett felhasználóknál az érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma - a jogsértéssel érintett egyes felhasználók egyedi körülményeire tekintet nélkül - egyértelműen megállapítható, a hivatal kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze az engedélyest, illetve szolgáltatót az ilyen követelés teljesítésére, ellenkező esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi felhasználóra kiterjedő hatállyal.

Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megállapításán túl az engedélyest, illetve a szolgáltatót meghatározott követelés teljesítésére is kötelezte, úgy a jogsértő köteles a jogosult felhasználó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult felhasználó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.

Képünk forrása: Napi.hu/Szabó Dániel