A Munka törvénykönyvének 66. paragrafusa szerint:

(1) A munkáltató felmondását köteles megindokolni.

(2) A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

(4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. paragrafus (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a 45. paragrafus (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja - olvasható a portálon.

A fentiek azt jelentik, hogy a magatartása miatt akkor szüntethető meg a védett korban lévő munkaviszonya, ha az azonnali hatályú felmondás feltételei is fennállnak, azaz nagyon ritkán.

Képességre, illetve a munkáltató működésére alapított felmondásnak pedig akkor van helye, amennyiben nincsen más, megfelelő munkakör, ahol foglalkoztatni lehetne vagy van, de ott a munkavállaló utasítja el a munkavégzést.