A Kormány az  Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a  sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos korábbi rendeletre hivatkozva döntött az OSEI elhelyezéséről, valamint arról, hogy kössön megállapodást a hely megszerzéséről - derül ki a csütörtök este közzétett Magyar Közlönyből.

Az intézet végleges helyeként a Budapest belterület 4618/6 helyrajzi számú ingatlant határozzák meg, ami a Karolina úton az Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet (DKI) címe jelenleg. A rendelet egyébként felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, Mager Andreát, hogy a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon az érintett épület tulajdonjogi rendezéséről szóló, az állam és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás megkötéséről.

A beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátját 6 milliárd forintban határozták meg, vagyis ennyi lehet a tényleges vételár, hogy létrejöhessen az Országos Sportegészségügyi Intézet. A tételt a Gazdaságvédelmi Alap terhére csoportosítják át. Első ütemben 1 milliárd forintot kell rendelkezésre bocsátani az első ütemre.

A Sportkórház hosszas késedelem után végül 2018-ban költözött a Karolina útra a most kijelölt épület melletti ingatlanba.