Az Európai Parlament “a lehető leghatározottabban elítéli a magyar Országgyűlés által elfogadott törvényt, amely egyértelműen sérti az uniós értékeket, elveket és jogot” - idézi a Népszava a birtokába került EP-állásfoglalás tervezetét, amit hamarosan elfogadhatnak. A javaslat előadója  Cyrus Engerer máltai szocialista képviselő, aki felszólítja az Európai Bizottságot, hogy "addig ne hagyja jóvá a Magyarországnak járó helyreállítási pénzeket és a 2021-2027 közötti költségvetésből finanszírozott projekteket, amíg nem nyer bizonyítást, hogy a források nem járulnak hozzá az alapvető emberi jogok megsértéshez."

A szerző álláspontja szerint az LMBTIQ személyek jogait sértő jogszabály nem elszigetelt eset, hanem “az alapvető jogok fokozatos leépítésének újabb szándékos és előre megfontolt példája Magyarországon”. A határozati javaslatban Engerer az oroszországi “propagandatörvényhez” hasonlítja a magyar jogszabályt, amely súlyos károkat okozott szerinte az ottani meleg közösségnek.

Az előadó arra is felszólítja az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen jogi lépéseket és használjon fel minden rendelkezésére álló eszközt a jogsértés megakadályozására, legyen az a kötelezettségszegési eljárás felgyorsítása vagy az Európai Unió Bíróságának bevonásával a törvénymódosítás alkalmazásának azonnali felfüggesztése. Felkéri a tagállamokat, hogy ha a bizottság elmulasztana határozott lépéseket tenni, éljenek a jogukkal, és pereljék be Magyarországot az uniós bíróságon, valamint indítsanak keresetet ellene az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.