A kiírást az ajánlatkérő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

A felhívás kiemeli, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat.

A nyertes ajánlattevő(k)nek engedélyezési és kiviteli terveket kell készíteniük a következőkre: egy 13,5 kilométeres új út, amelyen hat csomópont lesz, 21,8 kilométernyi nyílt és zárt csapadék- és belvíz elvezetési rendszer, 20,4 kilométeres ivóvíz vezeték, 21,37 kilométernyi szennyvízvezeték, továbbá a hírközlési kábelek alépítményei.

Ajánlatot az tehet, aki rendelkezik az elmúlt három naptári évből  legalább 14 kilométer hosszú nyílt és/vagy zárt csapadék- és belvíz elvezető rendszer, legalább 4 csomópont, legalább 8 kilométer új nyomvonalú közút, legalább 7 kilométer kerékpárút engedélyezési és/vagy kivitelezési dokumentáció készítésével, mint referenciával.

Az ajánlatok benyújtási határideje november 29. Az értékelésnél 50-50 súlyszámmal szerepel az ár és a minőség.