Egy építési vállalkozó leszerződött a megrendelőjével arra, hogy az utóbbi két telkét megvásárolja és arra egy 94 szobás szállodát épít. A telkek közül az egyiket nettó 62 millió, míg a másikat nettó 12 millió forintért vásárolta meg.

A vállalkozó kötelezte magát arra, hogy a szerződés aláírásától számítva 2 éven belül megszerzi a jogerős építési engedélyt, 4 éven belül pedig kész lesz a szálloda. A felek kötbért is kikötöttek, mégpedig az első telekre napi 30 ezer, a másodikra pedig 25 ezer forintot. A vállalkozó felvett 10,2 millió svájci frank hitelt, majd ezt - az árfolyam elfutása miatt - a bankkal közös megegyezéssel - megszüntették. Az építésre vállalt négy év 2010-ben járt le, de addig a vállalkozó egy kapavágást sem tett.

A megrendelő ekkor a bírósághoz fordult a kötbérkövetelésével. Az első esetben 1148 napra, napi 30 ezer forinttal számolva, 34 millió 440 ezer forint kötbért, a második estben pedig 623 napra, napi 25 ezer forinttal számolva, 15.millió 575 ezer forint késedelmi kötbért követelt a vállalkozótól.

Elsőfokon vesztett

Az elsőfokú bíróság meg is ítélt 40 millió forint kötbért. Jog szerint a vállalkozónak kellett volna kimentenie magát, de az nem tudott másra hivatkozni, mint az időközben (2008-ban) bekövetkezett gazdasági világválságra. A bíróság indokolása szerint azonban a vállalkozó a kimentés körében nem hivatkozhat az időközben bekövetkezett gazdasági válság hatásaira, az vis maiornak (elháríthatatlan külső oknak) nem minősül.

A vállalkozó az ingatlanokat beépítési kötelezettség vállalása mellett vásárolta meg, az azzal kapcsolatos költségek, kiadások fedezetével rendelkeznie kellett volna. Az, hogy nem tudott az ingatlanokra építési hitelt felvenni (mármint a visszaadott svájci frankos hitelen túl), illetve a beruházás nem valósult meg, az a vállalkozó saját üzleti kockázata körébe tartozik. A vállalkozó akkor járt volna el úgy, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, ha a pénzügyi fedezetről megfelelően és előrelátóan gondoskodik.

Másodfokon is vesztett

A vállalkozó fellebbezett, a másodfokú bíróság - immár jogerősen - 25 millió forintra szállította le a kötbért, de nem mentesítette a fizetési kötelezettsége alól. Az ítélet megismételte azt, hogy a vállalkozó azon tény ismeretében vállalta a szerződéses kötelezettséget, hogy a beruházás költségeit túlnyomórészt hitelfelvétellel biztosítja. A gazdasági környezet kedvezőtlen változása vis maiornak nem minősül. Ugyanakkor utalt arra, hogy a kötbér mérséklése körében a bíróság jelentőséget tulajdonított annak a ténynek is, hogy a gazdasági válság hatására az ilyen típusú projektek finanszírozása jelentősen megnehezült.

A Kúriánál sem járt sikerrel

A vállalkozó felülvizsgálatot kért a Kúriától, de nem járt sikerrel. A legfőbb bírói fórum jóvá hagyta a jogerős ítéletet.

A kép forrása: Shutterstock.