A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kapcsolódik az ugyanott megjelent törvényhez (ez az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról címet viseli), amely kimondja a Nemzeti energetikusi hálózat létrehozását, valamint a nagyobb cégek részére kötelezővé teszi az energetikai szakreferens foglalkoztatását. Ennek a törvénynek a végrehajtási rendelete jelent most meg.

A hálózat irodái a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, valamint a rendelet mellékletében felsorolt járási hivatalokban működnek. Általában megyénként két-három járási hivatalban lesz ilyen iroda, ez látja el a többi járást is. A hálózat a közintézményekkel, a vállalkozásokkal és a lakossággal áll majd kapcsolatban.

A közintézmények számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, továbbá ösztönzi a közintézményeket, hogy regionális és helyi szinten - energetikai auditokat is magukba foglaló - energiagazdálkodási rendszert hozzanak létre.

A hálózat a vállalkozások számára is biztosítja az ingyenes energetikai tanácsadást, továbbá nyomon követi a  tanácsadás következtében elért energiamegtakarítást. Ezeken túlmenően ösztönzi a  kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az  auditokban foglalt ajánlások végrehajtására.

A lakossággal kapcsolatos feladatai körében szintén ingyenesen ad energetikai tanácsokat, valamint itt is nyomon követi a  tanácsadás következtében elért energiamegtakarítást. A lakosságot tájékoztatni kell az elérhető energiahatékonysági pályázatokról is.

Energetikai szakreferenst annak a cégnek kell alkalmaznia, amelynek a megelőző 3 évben az éves energiafelhasználása - átlagosan - meghaladja a 400 ezer kilowattóra villamos energiát, a 100 ezer köbméter földgázt, vagy pedig a 3 400 gigajoule hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, továbbá gondoskodik a  végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.

A rendelet melléklete tartalmazza azokat a szakmai feltételeket, amelyek az energetikai szakreferens, illetve a Nemzeti energetikusi hálózatban való tanácsadói funkcióhoz szükségesek.