A kormány újraosztotta a miniszterek feladatkörét, és a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá terelte a koncessziós jogok felügyeletét. Az ilyenek az állam vagy önkormányzat által nyújtott engedélyezések, engedmények, melynek alapján törvényben meghatározott tevékenységek gya­kor­lá­sá­nak jogát visszterhes, határozott idejű szerződésben engedi át úgy, hogy a jogo­sult­nak időben és területileg korlátozott piaci monopóliumot biztosít. Lényegében tehát az állam megszabja, hogy a trafikokat, kaszinókat ki üzemeltetheti, de ugyanígy az állam engedi meg például a kőolaj-kitermelést is egyes szereplőknek.

A pénteken megjelent Magyar Közlönyben erre a feladatra külön életre is hívnak egy szervezetet, Nemzeti Koncessziós Irodát. De azt még egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen formában valósul meg. A kormányrendelet, mindössze annyit rendez, hogy az irodát elnök vezeti, akinek lehet egyidejűleg több helyettese is. Valamint az tisztázódott, hogy ezt mostantól Rogán Antal felügyelheti miniszterként.

QP | Quality Placement

Az Iroda szakmai feladatairól annyit még tisztáztak, hogy

  • összegyűjti és rendszerezi az  állam koncessziós tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,
  • előkészíti az  állam koncessziós tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő dokumentumokat,
  • javaslatot tesz a  miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére,
  • az állam koncessziós tevékenységére és a  koncessziós eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet

A koncessziós jogoknál leginkább a 2013-as trafik-ügy vált ismertté, valamint a kaszinóüzemeltetések kiosztása. Utóbbinál az elmúlt időszakban már megindult az átalakítás: júniusban kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánította a kormány, hogy ki üzemeltetheti Magyarországon a kaszinókat. A 2021-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat a koncessziós törvényt, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényt is alaposan módosítja. Az eddigi 5 helyett 7 kaszinója lehet annak, akivel a kormány megállapodik.

A koncessziók közül ezek jelentik a legnagyobb üzletet: 2018-ban a cégek összességében 38,7 milliárd forint bevételt hoztak, nyereségük meghaladta a 11 milliárd forintot és alig 4 milliárdnyi játékadót fizettek be. Ez az előző évhez képest bő 6 milliárddal nagyobb forgalom, az adózott eredményük majdnem 3 milliárd forinttal ugrott meg. Összesen 3 milliárd 966 millió forintot adóztak, míg a 2017-es évben még 4 milliárd 71 millió volt a befizetés.

Rogán Antal minisztériuma így újabb feladatokat szerzett, pedig már így is az ő tárcája felügyelte a kormány közléseiért, hirdetéseiért, a nemzeti konzultációért felelős Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, a Magyar Turisztikai Ügynökséget, a tavaly márciusban felállított, a kormánynak tanácsokat adó Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, valamint a szintén akkor létrehozott Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-t. A politikus jogköre az informatikai beszerzések, valamint a filmügyi biztos felügyelete is.