Az MNB megdicsérte a bankokat

Lezárta az MNB a banki elszámolásokhoz, forintosításhoz kötődő témavizsgálatát, a 322 pénzügyi intézménynél végzett ellenőrzések nem tártak fel rendszerszintű hibát. A hibázó piaci szereplők jellemzően még a vizsgálat ideje alatt kijavították a jegybank által feltárt hiányosságokat, az MNB által előírt további kötelezéseket pedig jelenleg teljesítik.
Napi.hu, 2017. január 5. csütörtök, 09:55
Fotó: Napi.hu

Az MNB - mint azt másfél éve előzetesen bejelentette - kiemelten ellenőrizte a fogyasztóknak nyújtott devizaalapú-, deviza-, és forint hitelek elszámolás, illetve a forintosítás teljes folyamatát. Ennek során a hivatalból indított vizsgálatain túl az elszámolás előkészítésében, a módszertani szabályok kidolgozásában és a fogyasztók tájékoztatásában is részt vett. A jegybank az elszámolás gördülékeny lebonyolítását az intézményeknek kidolgozott iránymutatással, segédletekkel, konzultációkkal és a fogyasztók kiemelt tájékoztatásával támogatta.

A jegybank MNB 2015 februárjától az elszámolásra köteles pénzügyi intézményeknél és az ügyfelek kérelme alapján elszámolni köteles követelésvásárlóknál végzett témavizsgálata során ellenőrizte többek között az intézmények elszámolási folyamatait, a fogyasztóknak küldött elszámolási értesítő leveleket, a vonatkozó jegybanki rendeleteknek és ajánlásnak való megfelelést, sőt az intézmények elszámolási panaszkezelését is.

A témavizsgálat célja a jogszabálysértések lehetőség szerinti megelőzése, s nem utólagos feltárása és szankcionálása volt. Ennek biztosítására a vizsgálatsorozat a teljes elszámolási folyamatot szorosan végigkísérte. Jelentősen segítették az MNB munkáját a fogyasztóktól érkezett jelzések, amelyek révén a jegybank azonosítani tudott bizonyos kockázatokat, illetve hiányosságokat. Ezek nyomán a fogyasztók is hozzájárultak az eredményes ellenőrzéshez.

Az elszámolás ellenőrzése során több mint 18 ezer dokumentumot és 16 ezer elektronikus adatszolgáltatást dolgozott fel a jegybank. Az MNB a téma kapcsán több tucat állásfoglalást adott ki és 600-nál is több, a pénzügyi intézményektől érkező, az elszámolás megfelelő végrehajtását segítő kérdést válaszolt meg.

Az MNB a témavizsgálat során fogyasztóvédelmi figyelmeztetéseket adott ki a pénzügyi intézményeknek és a követelésvásárló pénzügyi vállalkozásoknak azok honlapjainak hiányos hivatkozásai, a tájékoztatási rendeletben foglaltak megsértése, panaszkezelési tájékoztatási hiányosságok miatt. A jegybank az ellenőrzés folyamán ideiglenes intézkedéseket bocsátott ki a tapasztalt jogsértő magatartás azonnali megszüntetésére, amelynek nyomán az érintett pénzügyi intézmények jellemzően azonnal kijavították a hibás gyakorlatukat. Ideiglenes intézkedésre jogorvoslati nyomtatványok és közzétételek hiánya, a panaszokkal kapcsolatos honlap-tájékoztatás elmaradása miatt került sor.

Az MNB az elszámoláshoz kapcsolódó jogszabálysértések miatt összességében 155 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki közzétett határozataiban (ebből 112,3 millió forint jutott a Banif Plus Bank Zrt.-nek az értesítő levelek kiküldési határidejének sorozatos megsértése miatt). Az egyéb pénzügyi intézmények esetében az elszámolási értesítő levelek késedelmes kiküldése, a fogyasztói követelés összegének rossz módszertannal való helytelen meghatározása, a forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás után helytelenül meghatározott új irányadó ügyleti kamatmérték, illetve a fogyasztónak visszatérítendő összeg - jogszabályban előírt - kamatkifizetésének elmaradása miatt szabott ki bírságot a jegybank.

Az intézkedések kapcsán érintett pénzügyi intézmények folyamatosan hajtják végre a jegybanki kötelezéseket. Ennek során - a fogyasztók tájékoztatása mellett - visszatérítik/visszatérítették a hibás kamatoztatás és kamatszámítás miatt keletkezett összegeket.

HOZZÁSZÓLÁSOK