Az uniós bizottság sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az Európai Bizottság kedvező véleményt alakított ki az Európai Központi Bank júniusi ajánlásáról. Az EKB korábban alapokmánya 22. cikkének módosítását kérte annak érdekében, hogy nagyobb szerepet vállalhasson a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereinek szabályozásában, például a központi szerződő feleknél.

A módosítási ajánlás javasolta, hogy az EKB-t ruházzák fel olyan szabályozási hatáskörrel, amely révén más uniós hatóságokkal szoros együttműködésben kötelező értékeléseket fogadhat el és korrekciós tevékenységeket követelhet meg. Továbbá, amennyiben az euró stabilitásának megóvása érdekében szükséges, az EKB szabályozási hatáskörének lehetővé kell tennie azt is, hogy a jelentős összegű, euróban denominált ügyletekben a központi szerződő felekre vonatkozóan további követelményeket fogadjon el. Az EKB hangsúlyozta azt is, hogy új megbízatása csak monetáris politikai célokra alkalmazható.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke korábban azt hangsúlyozta, hogy az uniós döntéshozatal felgyorsításában és hatékonyabbá tételében jó eszközül szolgál az ilyen rendelkezések kínálta lehetőségek kihasználása. (Veszélyben a pénzkiadó automaták.)

Véleményében a bizottság egyértelműen üdvözölte azt a kezdeményezést, amelynek célja az EKB egyértelmű szabályozási hatáskörrel való felruházása a központi elszámolásban. Közölték, alapszabályának javasolt módosítása révén az EKB saját szabályozási hatáskörébe vonhatja a pénzügyi eszközök elszámolási rendszereit. Ez a fontos változás lehetővé teszi majd, hogy az EKB maradéktalanul el tudja látni az európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítására irányuló, közelmúltban tett bizottsági javaslat által rá ruházott feladatokat.

Az alapszabály ajánlás szerinti módosítása lehetővé tenné továbbá, hogy az EKB teljes mértékben megfeleljen azon feladatkörnek, amelyet a bizottság jogalkotási javaslata a kibocsátó központi bankokra ró az EU-n belül és azon kívül letelepedett központi szerződő felek engedélyezése, elismerése és felügyelete terén.