Timmermans, az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) a lengyel jogállamiságról folytatott vitáján elmondta, az Európai Bizottság továbbra is aggodalmát fejezi ki a lengyel igazságügyi reformmal kapcsolatban, a reform veszélyezteti a jogállamiság helyzetét az országban.

A bizottság ajánlásában arra kérte Varsót, hogy az európai normákat betartva állítsák vissza a jogállamiságot az igazságügyi szabályozás és bíróságok rendszerének uniós szabályok szerinti harmonizálása által. Sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, hogy a lengyel kormány eddigi válaszaiból az tűnik ki, hogy semmilyen változást nem tervez megvalósítani a bizottsági ajánlásokból. Ha Lengyelország nem válaszol érdemben a javaslatokra, akkor a testületnek nincs más választása, mint hogy alkalmazza a rendelkezésére álló jogi eszközöket - szögezte le.

Timmermans hátrányos megkülönböztetésnek nevezte azt, hogy a női és férfi bírák eltérő életkorban kötelesek nyugdíjba vonulni. Ez ellentmond az európai szerződés és az alapjogi kartában foglaltaknak - jelentette ki.

Az alelnök szerint az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az igazságügyi miniszter nyomást gyakorolhasson a bírákra, amikor azok az európai ügyekkel foglalkoznak, és mindez aggodalomra ad okot. Emellett nem felel meg az európai normáknak a bírák kinevezésének rendszere sem. A bíráknak önmaguknak kellene kiválasztaniuk az új tagokat testületeikbe.

A jogállamiság rendszerszintű megsértése zajlik Lengyelországban. A demokrácia a normák betartását és tiszteletben tartását jelenti. Ha nem ragaszkodunk a jogállamiság lengyelországi visszaállításához, akkor az európai együttműködést veszélyeztetjük

- fogalmazott.

Sajnálatát fejezte ki, hogy a lengyel kormány jelenleg nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni az uniós intézmények képviselőivel. Ennek ellenére az Európai Bizottság kitart amellett, hogy párbeszéd induljon Varsóval a vitás kérdések megoldásának megtalálása érdekében. A tagállamok és az uniós intézmények közös felelőssége, hogy megvédjék a lengyel állampolgárok jogait és visszatereljék Lengyelországot Európa szívébe - tette hozzá Timmermans.

A vita során felszólaló képviselők közül többen a jogállamiság rendszerszintű megsértésének nevezték az igazságszolgáltatást érintő lengyel intézkedéseket. Sajnálatosnak nevezték, hogy a lengyel kormány részéről nincs nyitottság az aggodalmat keltő kérdések megvitatására és a jogszabályok uniós harmonizálására.

Más tagállamokban is változásokra van szükség a jogállamiság megvédése és a demokrácia megerősítése érdekében - tették hozzá, de név szernt egyetlen országot sem említettek.

Több felszólaló ugyanakkor arra mutatott rá, hogy az EU intézményei kettős mércét alkalmaznak abizonyos tagállamokkal szemben. Szelektíven alkalmazzák azokat a szabályokat, amelyekre az Európai Uniót alapozták - mondták. Hozzátették azt is: véleményük szerint a lengyel ellenzék nem képes feldolgozni, hogy elvesztette a választásokat és ezért tesz meg mindent annak érdekében, hogy Európa-szerte negatív képet alakítsanak ki saját hazájukról.