Jó hírt kapnak a magyar kkv-k - itt a törvénymódosítás

A versenyhivatali eljárás során keletkezett iratokról csak költségtérítés ellenében lehet másolatot készíteni, a kkv-k első versenyjogsértésükért bírság helyett figyelmeztetést kaphatnak - egyebek mellett ezt tartalmazza a versenytörvény módosítási javaslata, amelyet Trócsányi László igazságügyi miniszter terjesztett a parlament elé.
MTI, 2015. május 6. szerda, 15:09
Fotó: Reuters

Az Országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az iratbetekintési jog csak kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható. Amennyiben a kérelmező olyan adatot akar megismerni, illetve arról másolatot készíteni, amelynek titokban tartásához másnak jogos érdeke fűződik, a GVH akkor engedélyezi a megismerést, illetve a másolat elkészítését, ha előtte a kérelmező írásban vállalja az adat titokban tartását.

A versenytörvény megengedi azt, hogy a jogsértést vizsgáló versenytanács egyezséget kössön az elkövetővel. Ilyenkor az eljárás felgyorsul és kisebb lesz a bírság is. Az így létrejött egyezségi nyilatkozatról másolat nem, csak feljegyzés készíthető.

A kis- és középvállalkozásokkal (kkv-kal) szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - kivéve az Európai Unió jogába való ütközést - az eljáró versenytanács bírság kiszabása helyett, figyelmeztetést is alkalmazhat. Kötelező viszont bírságot kiszabni, ha a jogsértés közbeszerzési eljárás során árak rögzítésére vagy a piac felosztására irányult, vagy a részvevők összehangolt magatartást tanúsítottak. Szintén bírságolni kell - figyelmeztetés helyett - ha a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott csoportjához tartozó személlyel szemben került sor.

A javaslat módosítja az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló törvényt is. Ebben felhatalmazza a kormányt arra, hogy meghatározza az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módját és mértékét.

HOZZÁSZÓLÁSOK