Az Európai Parlament  (EP) csütörtöki plenáris ülésén napirenden volt ismét a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet. Az EP-képviselők a vitán azt kifogásolták, hogy az Európai Bizottság még mindig nem alkalmazza az EU költségvetését a jogállamisági hiányosságokkal szemben védő mechanizmust. A képviselők kiemelték, hogy az új szabályok már január elsejétől hatályosak és jogilag kötelező érvényűek, míg az Európai Tanács jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos követelései nem bírnak törvényi erővel.

Több képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az eljárás alkalmazása a választóknak tett ígéretek megvalósítása, ezért ez az EU számára hitelességi kérdés is.

QP | Quality Placement

Johannes Hahn költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztos a vitán elmondta, hogy az Európai Bizottság egy esetleges eljárás megindítása előtt értelmezi és elemzi a különböző forrásból beérkező információkat annak érdekében, hogy azonosítsa a jogállamiság szabályainak megsértését. Amennyiben megállapítást nyer, hogy bizonyos intézkedések az uniós források védelmét szolgáló rendeletet hatálya alá esnek, az Európai Bizottság késedelem nélkül eljárást fog indítani az adott tagországgal szemben, hogy megvédje az Európai Unió költségvetését és pénzügyi érdekeit.

Hahn felszólalásában hangsúlyozta, hogy tiszteségesen, részrehajlás nélkül kell elemezni a tagállami helyzetet, és be kell tartani az arányosság elvét, ugyanakkor fontos, hogy a végső kedvezményezettek érdekei se sérüljenek. Az uniós biztos az Európai Unió számára történelmi jelentőségűnek nevezte a jogállamisági mechanizmus létrejöttét, véleménye szerint ugyanis az EU most először rendelkezik olyan eszközzel, amely lehetőséget ad arra, hogy megvédje költségvetését és pénzügyi érdekeit. Az új mechanizmus kiegészíti a már létező egyéb eljárások körét, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és hamarosan az határokon átnyúló korrupciós és csalási bűnesetek felgöngyölítését végző Európai Ügyészség (EPPO) jogköreit - mondta az MTI szerint.

Hahn arra is felhívta az EP-képviselők figyelmét, hogy amennyiben egy uniós tagállam az Európai Unió Bíróságához fordul a mechanizmussal összefüggésben, az uniós bizottság figyelembe fogja venni az bíróság észrevételeit. Továbbá elmondta, hogy a Bizottság nem készül arra, hogy a mechanizmushoz csatolni kívánt útmutatás bemutatása előtt eljárást indítson egy tagállammal szemben. Úgy kell alkalmazni a mechanizmust, hogy az a jogállamiság megvalósulásában sikeres legyen, ne csak annak szellemében, hanem a valóságban is - tette hozzá.

Nem kellene várni az Európai Bíróságra

Több EP-képviselő nem értett egyet Hahn azon kijelentésével, hogy a mechanizmus alkalmazásával meg kell várni az arra vonakozó útmutató összeállítását, illetve az Európai Bíróság döntését. Szerintük ezek csak kifogások a Bizottság részéről. A képviselők emellett több tagorszában számos régóta húzódó ügyre hívták fel a figyelmet, ezek között többen a Magyarországon és Lengyelországban folyamatosan romló jogállamisági helyzetet említették példaként és azonnali lépéseket sürgettek a Bizottságtól az uniós költségvetés és értékek védelmében.

A decemberi megállapodás világos iránymutatás

Ugyanakkor voltak olyan felszólalók is, akik a vitát és magát a mechanizmust is politikailag elfogultnak nevezték és a Tanács következtetéseinek tiszteletben tartására szólítottak fel. Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő például felszólalásában arra emlékeztett, hogy decemberben az uniós tagállamok vezetői történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek, amelyben világosan rögzítették, hogy semmilyen világnézeti feltételt nem lehet költségvetési eszközökkel számon kérni a tagállamokon. Az uniós fejlesztési források arra valók, hogy a tagállamokat közelebb hozzák egymáshoz, nem pedig arra, hogy ideológiai vitákban zsarolóeszközként használják őket. A decemberi megállapodás ezt világosan rögzíti, itt az ideje, hogy az Európai Parlament is elfogadja ezt a realitást - fogalmazott.

Hidgéghi szerint az unió akkor működik jól, ha az szerződések alapján működik. A szerződéseket egyhangúsággal lehet módosítani, nem lehet megsérteni a tagállamok szuverenitását ezekben a fontos kérdésekben. A fdeszes EP-képviselő szomorúnak nevezte, hogy a decemberben elért, az európai egység megerősödését jelentő megállapodást az Európai Parlament feláldozná azért, hogy folytathassa a jobboldali kormányokkal szemben jó ideje zajló ideológiai csatározást és vádaskodást.

Oligarchák pénzautomatája

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-képviselője magyarországi példákat sorolt az uniós pénzek szabálytalan elosztásával kapcsolatban. Ezzel összefüggésben úgy vélte, hogy az EU "az oligarchák pénzautomatájának szerepébe kényszerült". Cseh Katalin szerint nem szabad hagyni, hogy az uniós források oligarcháknál és korrupt családtagoknál landoljanak. Ezért hozták létre a jogállamisági mechanizmust, ami ennek a gyakorlatnak véget vethet - hangsúlyozta.

Cseh emellett úgy vélte: Orbán Viktor törekvése, hogy kitolja a mechanizmus alkalmazhatóságát a 2022-es választásokig, ami szerinte egyértelműen sérti az európai törvényeket. A képviseő ezért hangsúlyozta: azonnali cselekvést várnak el az Európai Bizottságtól az uniós források védelme érdekében. Az éveken át tartó késlekedést követően csak a megfelelő fellépés lehet elégséges az Európai Parlament számára - mondta a képviselő.

Mi ez a rendelet?

A szóban forgó rendeletet az uniós tagállamok állam- és kormányfői 2020 decemberében fogadták el. A jóváhagyott szabályok értelmében miután az Európai Bizottság megállapítja a jogsértést, javasolja, hogy az adott tagállam kormánya ellen indítsák el a feltételrendszerhez kapcsolódó eljárást, ezt követően pedig vágják meg vagy fagyasszák be a tagállamnak az uniós költségvetésből járó forrásokat.

A Tanácsnak ezt követően egy (kivételes esetben három) hónap áll rendelkezésére, hogy minősített többséggel (azaz a tagállamok leglább 55 százalékának a szavazatával úgy, hogy a szavazatok az EU lakosságának 65 százalákát képviseljék) szavazzon a javasolt intézkedésekről. A rendelethez a tagállamok vezetői csatoltak egy záradékot is, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik, ami azt hivatott kiküszöbölni, hogy a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni.

Az új jogszabály akkor is alkalmazható lesz, ha az alapvető jogok rendszerszintűen sérülnek, és ennek hatása van az uniós források kezelésére. A jogszabály biztosítja, hogy az uniós támogatásokra jogosult vagy azoktól függő végső kedvezményezettek hozzájuthassanak a támogatásokhoz az eljárás ideje alatt vagy annak lezárását követően is. Az Európai Bizottság arra is jogosítványt kapott, hogy az adott tagállamnak járó támogatás soron következő részletének csökkentésével igazítsa ki a tagállamnak járó kifizetéseket.

A mostani plenáris vitát követően az EP a március 24-25-i ülésén szavaz a témában megfogalmazott állásfoglalásáról.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.