- A mai, átalakuló infokommunikációs világban milyen piaci követelményeknek kell megfelelnie egy nagy szolgáltatónak?

- Nagyon sok minden, ami az emberek hétköznapjaiban látványosan változik, nagyon hasonló az üzleti informatika területén zajló változásokhoz - és ez igaz a technológia és az üzleti modellek szempontjából egyaránt. Az üzleti informatikában az Invitech Solutions például szerverüzemeltetési-, felhőtechnológia szolgáltatásokat is nyújt, ami hasonlónak mondható ahhoz, ami a hétköznapi ember életében egy felhőbe végzett biztonsági mentés vagy elveit tekintve a megosztáson alapuló szolgáltatások - akár amit az Uber vagy Airbnb kínál. Ezekben az a lényeg, hogy hogyan tudunk egy adott erőforrást hatékonyan kihasználni azáltal, hogy újszerűen megosztjuk azt.

- Mik a mozgatórugói azoknak a folyamatoknak, amelyek ma a piacon történnek?

- A változás fő mozgatórugója egyrészt a technika fejlődése - például a már idézett Ubernél real time elérhető az autók helyzete, a felhasználók számára egy algoritmus lehetővé teszi, hogy a legközelebbi autót kapják meg és azon az áron, ami a kínálat és kereslet kérdését is kezeli. A változás másik része, hogy az üzleti informatikában, de a távközlésben is, a korábbi, nem osztható, dedikált erőforrásokat egy rugalmasabb modell váltotta fel. Míg korábban egy cégnek saját szervert kellett fenntartania, ma már lehetősége van arra, hogy pont annyi kapacitást vásároljon, amennyire éppen az adott pillanatban szüksége van. Vagy adott esetben, nem is kapacitást vásárol, hanem egy megoldást vesz üzletmenetéhez, egy üzleti alkalmazásért fizet pusztán. A változást elősegíti az üzleti döntéshozók gondolkodásának átalakulása is, a trend gyorsíthatja a felhőtechnológiák széleskörű elterjedését.

- A szükséges infrastrukturális háttér biztosítása szempontjából a rapid fejlődésnek hogyan tud egy szolgáltató megfelelni, hogyan tud ehhez alkalmazkodni?

- Véleményem szerint itt kevésbé a technológia a probléma, sőt, még a kapacitás, a fizikai eszközkorlát sem jelent jelenthet akadályt. Ha valami, inkább a gondolkodásmódbeli lemaradás jelenthet visszafogó erőt. Nemcsak a magánembereknek nehéz ugyanis a technológiai fejlődés iramát követnie, a vállalkozásoknak sem egyszerű a cég mindennapi működését adaptálni ehhez a gyors iramhoz. A korábbi megszokást, a használt megoldásokat nehéz elhagyni, és az új modellre átállni.

Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője
Kép: Fotó: Molnár Zsolt

- Nem lehetséges, hogy itt inkább a beruházások meg nem térülésétől való félelemről, esetleg a vállalatok anyagi korlátairól van szó?

- Véleményem szerint a klasszikus beruházási modell nem működik több területén az IT-nek, mert a technológia túl gyorsan változik ahhoz, hogy érdemes legyen egy cégnek hagyományos módon beruháznia. Tehát nemcsak az szól a virtualizáció és a felhőtechnológia mellett, hogy a vállalat így hatékonyabban tudja az erőforrást kihasználni, az is nagy előnye a szolgáltatásként igénybe vett informatikának, hogy mindig a legfrissebb megoldásokhoz férhet hozzá. Nem fenyeget a gyors elavulás, és a cég aktuális igényeinek változásához is rugalmasan lehet így alkalmazkodni.

Az anyagi lehetőségek pedig, azt gondolom, egyre kevésbé jelentenek valós korlátot, sok informatikai megoldás elérhetőbbé vált a vállalatok egy szélesebb köre számára, illetve úgy látjuk, a megfelelő informatikai döntések a legtöbb vállalatnál nagyon jó megtérüléssel rendelkeznek. Ezért gondolom, hogy itt inkább egy ismeret és gondolkodásmódbeli hátrány áll fenn, amit be kell hozni!

- Hogy lehet ezt elérni?

- Ez az, amiért mi is sokat teszünk, a mindennapjaink sokat változtak. Mi is sokkal több időt fordítunk arra, hogy az ügyfelekkel üzletmenetükről, céljaikról beszélgessünk, azaz a szolgáltatói pozíció sokkal inkább hasonlít már a tanácsadói szerepkörhöz. Már nem az ügyfelek szorosabb értelemben vett informatikai szükségletei, hanem sokkal inkább üzleti modelljük, fő tevékenységük megértése van a középpontban az esetünkben. Egy teljes szolgáltatási csomag manapság már inkább egy mozaikhoz hasonlítható, tapasztalataink azt mutatják, hogy általában valamilyen hibrid megoldás működik igazából; egy vállalatnál lehet értelme az érzékeny adatok tárolását dedikált szerveren biztosítani, de például a levelezést már felhőből megoldani.

- A felhőtechnológiával kapcsolatban sokszor lehet biztonsági aggályokról hallani. Mennyire bíznak a magyar cégek ebben a technológiában?

- Egyre inkább belátják, hogy egy erre szakosodott cég jobban és biztosabban ellátja ezt a tevékenységet. A felhőtechnológiára egyébként tekinthetünk úgy is, mint az IT-kiszervezés skálájának legszélső fokára, ahol az egyik oldalon a cég által megvásárolt és üzemeltetett szerver, a másik oldalon pedig a felhő technológia áll. Ezek között viszont nagyon sok átmenet van. Ezt igyekszünk mindig az adott cégre optimalizálni. A saját szerver folyamatos védelme és frissen tartása saját szerverpark esetében sokkal hézagosabb, ami nagy kockázatot jelent. Mi ezt a szolgáltatásaink keretében még a dedikált szerverek esetében is ellátjuk, és értelemszerűen sokkal nagyobb szaktudással rendelkezünk, mint azok a cégek, amelyek nem erre specializálódtak, ahol az informatika nem fő tevékenység. Az IT-biztonsággal kapcsolatban pedig érdemes azt is megjegyezni, hogy az informatikai támadások is sokkal összetettebbé, heterogénebbé váltak, mint 5-10 évvel ezelőtt, így a megfelelő védelem is komplexebbé és ezáltal nehezebben biztosíthatóvá vált. Míg 2010-ben például 300 ezer támadás érte a vállalati rendszereket naponta, addig ez mára egymillió fölé emelkedett. A teljes IT-biztonsági spektrum lefedéséhez is sokkal több emberre és új tudásra van szükség, ami jelentős költségemelkedést is jelenthet a cégnek. Ezek a változások pedig mind a kiszervezés felé mutatnak. Így ugyanis nemcsak költséget takaríthat meg az adott vállalat, de magasabb minőségű szolgáltatást is kap, illetve az alaptevékenységére tud koncentrálni. Az előző példánál maradva, éppen ezért beszélünk sokat az IT-biztonságról is, a cél, hogy segítsük a cégeket ebben a folyamatban.

- A felhőtechnológia használata mennyire elterjedt a magyar vállalatok körében?

- Bár a legfrissebb felmérések szerint az utóbbi időszakban nőtt a felhőt ismerő és használó vállalatok köre egyaránt, de még mindig van hová fejlődni az uniós átlaghoz képest.

Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője
Kép: Fotó: Molnár Zsolt

- Az IoT eszközök használata mennyire jellemző a magyar vállalatoknál és ez mennyire játszik fontos szerepet a meglévő infrastruktúra leterhelésében?

- A dolgok internete (Internet of Things - IoT) egyelőre kevésbé játszik szerepet a vezetéknélküli adatforgalom növekedésében, annak nagy része továbbra is a személyekhez köthető végkészülékeknek tulajdonítható. Például egy mobiltelefon jelenleg közel 2 GB adatot forgalmaz, ez 2022-re várhatóan 10 GB fölé fog emelkedni. Ugyanakkor ha a hálózatba kötött eszközök számát nézzük, az 2015-ben 4,9 milliárd volt, 2020-ra pedig 20 milliárdra emelkedik, ebben már jelentős szerepe lesz az IoT terjedésének. Ez a növekedés viszont azt is magával hozza, hogy ezeket az eszközöket üzemeltetni kell, ezek az eszközök is sérülékenyek a támadásokkal szemben, így ezen a területen is a kiszervezés lehet a meghatározó irány. Mindennel együtt az IoT-t egy olyan globális trendnek tartom, amiből semmiképpen sem maradhat ki egy vállalat sem.

- Az informatikai szolgáltatói piacon van-e és ha igen, hol van olyan terület, ami az Invitech Solutions megítélése szempontjából nagyon ígéretesnek tűnik a jövőre nézve és a vállalat is úgy gondolja, hogy azon a területen érdemes erősíteni?

- Általánosságban egyre inkább megoldásokról beszélhetünk és egyre kevésbé termékekről vagy szolgáltatásokról. Az ügyfelek minél kevesebbet foglalkoznának az informatika komplexitásával, de élveznék annak előnyeit. Véleményem szerint többek között az IT-biztonság lehet egy olyan terület, ami nagy fejlődés előtt áll. Az Invitech Solutionsnél is folyik jelenleg egy teljes IT-biztonsági megoldás fejlesztése, Intelligens Biztonsági Szolgáltatásoknak nevezzük, amellyel most lépünk a piacra. Ezek egy része már korábban is alkalmazott elemekből áll (tűzfalvédelem, túlterheléses támadások elleni megoldások), de ezen felül benne lesz még egy nagyon részletes felmérés az ügyfél informatikai környezetére vonatkozóan, majd ennek a folyamatos monitorozása, riasztások adása és a hibák kijavítása 7/24 órás felügyelet keretében. Általánosságban pedig a kiszervezés továbbra is ígéretes terület, ugyanis egyre nagyobb igény mutatkozik olyan szolgáltatásokra is, mint például a mobiltelefonok monitorozása, a desktopok, a szerverkörnyezet, a telekommunikációs szolgáltatások (például hangszolgáltatások) kiszervezése a saját dedikált megoldások helyett.

- Ha egy vállalat körülnéz a piacon a szolgáltatók között, mi az, amit önöknél megtalál, másnál nem nagyon?

- Amire mi nagy hangsúlyt helyezünk, az az integrált szolgáltatói szerepkör, mert egyre inkább azt az igényt látjuk, hogy az ügyfelek egy helyről szeretnék megkapni a telekommunikációs és informatikai szolgáltatásokat. Továbbá ezt a széles szolgáltatási portfóliót kellő rugalmassággal és az ügyfeleink igényeinek valódi megértésével együtt kívánjuk biztosítani, az ügyfél méretétől és a probléma komplexitásától függetlenül.

(A cikk az Invitech Solutions szakmai együttműködésével valósult meg.)