Az egyik hazai internet-, telefon- és TV szolgáltató egységesen 595 forint összegű kötbért számít fel minden előfizetőjének, aki a számláit késve egyenlíti ki. Erre több százezer esetben került sor az elmúlt egy évben.

A főügyészség szerint ugyanakkor ez a gyakorlat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. A mulasztás miatt kiszabható kötbérnek igazodnia kell a tartozás összegéhez és mulasztás időtartamához is. A szolgáltató a jogszabály rendelkezéseitől a szerződésben sem térhet el - olvasható az ügyészség oldalán.

A főügyészség ezért keresetében azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg a szolgáltató jogsértő gyakorlatát és tiltsa el ettől a díjfelszámítástól.

A főügyészség már korábban is indított pert fogyasztói késedelem esetén jogszabálysértő módon alkalmazott jogkövetkezmények miatt, akkor az egyik hazai mobilszolgáltató ellen. A cég az sms-ben küldött fizetési felszólítások díját számolta fel ügyfelei terhére jogszabálysértően. A peres eljárás időközben lezárult, a bíróság jogerős ítéletével a főügyészség keresetének teljes egészében helyt adott.

A kép forrása: Shutterstock.