A hvg.hu szerint a Magyar Közlönyben pénteken este jelent meg az 1494/2021. (VII. 23.) számú kormányhatározat, amely kijelenti:

a Kormány megállapította, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve – a Kormány és az Európai Bizottság előremutató szakmai egyeztetései ellenére – a gyermekek védelme érdekében megvalósított hazai jogalkotással összefüggő politikai ellenvéleménye okán hazánk helyreállítási tervének elfogadását késlelteti

Hiába mondják?

Mindezt annak ellenére, hogy az Európai Bizottság korábban világossá tette: nem ez az indok. A brüsszeli testület közleményében akkor azt írta: "az Európai Bizottság Varga Judit miniszterasszonynak június 23-án megküldött levelében világosan megfogalmazza, hogy a törvény elemzését követően mely pontokban találta azt az európai uniós joggal és alapértékekkel ellentétesnek."

Az Európai Bizottság a levélben kifejtett álláspontja szerint a törvény több ponton sérti viszont az uniós jogszabályokat. A gyereknevelés vitathatatlanul a szülők joga és felelőssége.

Az egyenlő bánásmód, az emberi méltóság tiszteletben tartása ugyanakkor minden európai uniós polgár alapjoga, ahogy az is, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés és megbélyegzés vallási, politikai vagy nemi hovatartozás és szexuális irányultság alapján.

Akkor is!

A magyar kormány ehhez képest most kimondta:

  • „hazánk helyreállítási tervének elfogadása során csak olyan megállapodás fogadható el, amelyben az Európai Bizottság nem támaszt Magyarországgal szemben olyan feltételt, amelyet más tagállamokkal szemben nem alkalmaznak (kettős mérce tilalma);
  • hazánk az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti diszkriminációmentességet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkében rögzített azon rendelkezéssel együtt valósítja meg, amely kimondja ’a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban’;
  • hazánk az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti nemek közötti megkülönböztetés fogalmát a szöveg eredeti, hagyományos (biológiai) jelentése szerint alkalmazza”.

A határozat egyúttal felhívja az érintett minisztereket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista szerinti intézkedések végrehajtását. A lista 58 pontot tartalmaz.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.