Az Egyesült Királyság szabadon és egyoldalúan visszavonhatja az európai uniós tagságának megszüntetésére vonatkozó szándékának korábbi bejelentését - közölte döntését az Európai Unió Bírósága hétfőn.

Az ügy előzménye, hogy számos brit politikus, jogi szerv és a skót bíróság annak megválaszolására kérte az uniós bíróságot, vajon egy tagállam, amely az uniós szerződéssel összhangban értesítette az Európai Tanácsot kilépési szándékáról, egyoldalúan visszavonhatja-e ezt a bejelentést, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett - írja az MTI.

Mivel a brit parlamentnek még jóvá kell hagynia a kilépési dokumentumot, számos képviselő úgy véli, amennyiben a kilépési szándékról szóló bejelentés visszavonható, az lehetőséget teremtene arra, hogy az Egyesült Királyság az unió tagja maradjon egy előnytelen brexittel szemben. A kérelem benyújtói készek elfogadni ezt az álláspontot, és úgy vélik, hogy az uniós bíróság válasza hatással lesz a parlamenti képviselők szavazataira. Az brit kormány szerint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérés elfogadhatatlan, pusztán elméleti jellegű, mivel nincs arra utaló jel, hogy a kormány vagy a parlament visszavonja a kilépési szándékát.

Meddig van a visszavonásra lehetőség?

A luxembourgi székhelyű bíróság ítéletében azt mondta ki, hogy az Európai Unió szerződésének 50. cikke szerinti kilépési szándék szabad visszavonásának lehetősége mindaddig fennáll, amíg az Európai Unió és az adott tagállam között megkötött kilépési megállapodás nem lépett hatályba, vagy ha nincs ilyen megállapodás, akkor addig, míg a kilépési szándék bejelentésének dátumától számított két éves periódus és a lehetséges hosszabbítások ideje le nem jár.

A visszavonásról az adott tagállam alkotmányos követelményeivel összhangban lévő demokratikus folyamat során kell dönteni. Ezt az egyértelmű és feltétel nélküli döntést az Európai Tanáccsal írásban kell közölni - olvasható az Európai Bíróság közleményében.

Ez lenne a következmény

A visszavonás megerősíti az adott tagállam EU-tagságát, a tagállam jogállását illetően változatlan feltételek mellett, és a kilépési eljárásnak véget vet. Tehát a kilépési szándék visszavonása, amelyet Nagy-Britannia saját nemzeti alkotmányos követelményeivel összhangban határoz meg, azzal járna, hogy az ország uniós tagsága és státusa továbbra is változatlan marad - tették hozzá a közleményben.

A bíróság indoklásában kijelentette, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUSz) 50. cikkelye nem utal kifejezetten a visszavonás lehetőségére, nem tiltja és nem is engedélyezi kifejezetten a kilépést. A bíróság megjegyzi, hogy az EUSz 50. cikkelye két célt határoz meg:

  • egyrészt biztosítja a tagállam szuverén jogát az EU-ból való kilépésre,
  • másrészt megteremti annak az eljárásnak a lehetőségét, amely biztosítja, hogy a kilépés rendezett formában történjen.

A bíróság továbbá megjegyzi: ellentmondana az uniós szerződés azon szándékának, amely az európai népek közötti egyre szorosabb kapocs létrejöttét tűzte ki célul, ha az EU-ból való kilépésre kényszerítenék azt a tagállamot, amely jelezte a kilépési szándékát az EU-ból a saját alkotmányos szabályainak megfelelően, egy demokratikus folyamatot követően, majd úgy dönt, hogy ezt a szándékát - szintén egy demokratikus folyamat során - visszavonja.

Az Európai Bizottság azon javaslata pedig, amely a visszavonáshoz való jogot az Európai Tanács egyhangú jóváhagyásához kötné, az az egyoldalú szuverén jogot feltételes joggá alakítaná, ami összeegyeztethetetlen lenne azzal az elvvel, hogy egy tagállamot nem lehet akarata ellenére az EU elhagyására kényszeríteni.

Az uniós kilépési megállapodásról kedden dönthet a brit parlament.

Reagált is a külügyminiszter

Lényegtelen az Európai Bíróság friss ítélete, miszerint az Egyesült Királyságnak jogában állna egyoldalúan leállítani az európai uniós kiválás folyamatát, a londoni kormánynak ugyanis ez nem áll szándékában - jelentette ki Jeremy Hunt brit külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A brexit leállítása vagy elhalasztása elfogadhatatlan lenne a lakosság azon 52 százaléka számára, aki a kilépésre voksolt a 2016-os referendumon - magyarázta Hunt az uniós külügyminiszterek tanácsülésének megkezdése előtt az MTI szerint.

Azt is elmondta, hogy szerinte komoly kockázatokhoz vezetne, ha a parlament alsóháza kedden elutasítaná a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, ami pedig szakértők szerint több mint valószínű. Rámutatott, hogy az egyezség nem tökéletes, de ez a lehető legjobb és egyben az egyetlen lehetséges megállapodás, ráadásul a bennmaradó tagországok nyilvánvalóvá tették, hogy nem hajlandóak a tárgyalások újranyitására.

"A szerződés teljesíti a túlnyomó többségét azoknak a dolgoknak, melyekre az emberek szavaztak. Valós kockázatai lennének, ha nem ragadnánk meg ezen lehetőséget, amíg van rá mód" - fogalmazott Hunt, hozzátéve, hogy nincs a láthatáron semmilyen jobb alternatíva.

Simon Coveney, az ír diplomácia vezetője megerősítette, hogy az EU és a brit kormány által már elfogadott, jóváhagyásra váró kiválási szerződés szövege semmiképp nem fog már változni.

Mint mondta, a dokumentum "nehezen elért, kiegyensúlyozott" kompromisszum, amely mindkét félre nézve tisztességes.