Az indoklás szerint mivel e forma alapvető jellemzői szükségesek az áru elforgathatóságára irányuló, célzott műszaki hatás eléréséhez, ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni - közölte az Európai Törvényszék.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a többek között a "Rubik-kockához" kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat kezelő Seven Towns brit gazdasági társaság kérelmére 1999-ben a háromdimenziós kirakójátékok vonatkozásában európai uniós térbeli védjegyként lajstromozta az ismert kockaformát.

Régen kezdődött

Majd 2006-ban a Simba Toys német játékgyártó cég többek között azzal az indokkal kérte az EUIPO-tól a térbeli védjegy törlését, hogy az az elforgathatóságára irányuló műszaki megoldást foglal magában, az ilyen műszaki megoldás pedig csak szabadalomként lajstromoztatható, védjegyként nem. Miután az EUIPO elutasította a kérelmét, a Simba Toys a határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresettel fordult az Európai Törvényszékhez.

A törvényszék 2014. november 25-i ítéletében azzal az indokolással utasította el a német társaság keresetét, hogy a szóban forgó kockaforma nem tartalmaz olyan műszaki funkciót, amely akadályát képezné a védjegyként történő lajstromozhatóságának. Az indoklás szerint a Rubik-kockára jellemző műszaki megoldás nem az adott forma jellemzőiből, hanem inkább a kocka belső, szabad szemmel nem látható mechanizmusából következik.

A német játékgyártó fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz (EB), amely 2016. november 10-i ítéletével a törvényszék ítéletét és az EUIPO határozatát egyaránt hatályon kívül helyezte. A bíróság szerint ugyanis mindkét fórumnak figyelembe kellett volna vennie az e formával ábrázolt áru nem látható funkcionális elemeit, így az elforgathatóságát is.

Meggondolta magát az EUIPO

Az EB ítélete nyomán az EUIPO 2017. június 19-i határozatában megállapította, hogy a vitatott kockaforma ábrázolása három alapvető jellemzőt mutat, nevezetesen a kocka egészének formáját, a fekete vonalakat és a kocka minden oldalán látható kis négyzeteket, valamint a kocka hat oldalán látható színek különbözőségét. E jellemzők mindegyike szükséges az abból álló műszaki hatás eléréséhez, hogy a nagyobb kockát alkotó, különböző színű kisebb kockákból álló sorokat a tengelyük mentén függőlegesen és vízszintesen is el lehessen úgy forgatni, hogy a kocka minden oldalán mind a kilenc négyzet ugyanolyan színű legyen. Márpedig mivel az uniós védjegyről szóló rendelet nem teszi lehetővé az olyan forma lajstromozását, amelynek alapvető jellemzői a célzott műszaki hatás eléréséhez szükségesek, az EUIPO arra a következtetésre jutott, hogy a vitatott védjegyet e rendeletet megsértve lajstromozták, és ezért törölte a védjegyet.

Majd a Rubik's Brand Ltd. amely jelenleg a vitatott védjegy jogosultja, megtámadta az Európai Törvényszék előtt az EUIPO új határozatát.

Megszólalt a jogtulajdonos

Minden olyan tájékoztatás, amely azt állítja vagy sugallja, hogy mostantól bárki szabadon gyárthat és értékesíthet Rubik-kockát tényszerűen valótlan és súlyosan félrevezető - közölte a Napi.hu-val a cikk megjelenése után Kovács János, az Artrade Kft. ügyvezető igazgatója, a Rubik's Brand és Rubik Studió kizárólagos képviselete. Rubik-kocka védjegyek jogtulajdonosa számos olyan EU-s, nemzetközi és nemzeti védjegy jogosultja, amely a kocka formáját és jellegzetes színes kialakítását oltalmazza. A színes térbeli védjegyek érvényesek és érvényesíthetők, és egyetlen országban sem született még olyan hatósági vagy bírósági döntés, amely ezen védjegyek érvénytelenségét vagy törlését megállapította volna.

A Rubik-kocka szerzői jogi védelmét már számos EU tagállam bírósága elismerte (a legutoljára a holland bíróságok). A szerzői jogra vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal összhangban, tekintettel arra, hogy a Rubik-kocka szerzői jogi védelmét már több országban elismerték, a kocka Magyarországon is szerzői műnek, szerzői jog által védettnek tekinthető. Az Európai Parlament meghozta a szerzői jogok védelmével kapcsolatosan döntését, így skkal hatékonyabb támogatásban és védelemben részesülnek az EU-s szerzői jogok, mint korábban.

A Rubik-kocka továbbra is védjegyoltalom és szerzői jogi védelem alatt áll Magyarországon és az EU-ban, amely azt jelenti, hogy hasonló kockák gyártása és értékesítése a jogosult engedélye nélkül a védjegyjogi és szerzői jogi jogszabályok sérelmét valósíthatja meg - fogalmazott Kovács..

Így szól az ítélet részletesen

A ma publikált ítélet szerint az EUIPO határozata mérlegelési hibát tartalmaz, mivel az EUIPO úgy ítélte meg, hogy a kocka hat oldalán látható színek különbözősége a vitatott védjegy alapvető jellemzőjének minősül. A törvényszék szerint hogy a Rubik's Brand soha nem állította, hogy a kocka oldalain látható színek esetleges jelenlétének a vitatott védjegy lajstromozásával összefüggésben fontos szerepe lenne, másfelől pedig hogy e védjegy grafikai ábrázolásának egyszerű vizuális elemzése alapján nem különböztethető meg kellően pontosan a kocka hat oldalán látható színek különbözősége.

Az Európai Törvényszék helyben hagyta a műszaki hatás fogalmának a megtámadott határozatban szereplő meghatározását. Egyrészt a vitatott kockaforma a Rubik-kocka néven ismert háromdimenziós kirakójáték külső megjelenését ábrázolja, másrészt ez az áru egy olyan játék, amelynek az a célja, hogy egy háromdimenziós, kocka formájú színkirakóst úgy rakjanak ki, hogy mind a hat oldal egységesen különböző színű legyen, és ezt úgy lehet elérni, hogy a nagyobb kockát alkotó, különböző színű kisebb kockákból álló sorokat a tengelyük mentén függőlegesen és vízszintesen addig forgatják, amíg a kocka minden oldalán mind a kilenc négyzet ugyanolyan színű nem lesz.

A kocka oldalait vízszintesen és függőlegesen keresztező és azokat háromszor három sorban kilenc darab, egyforma méretű kockára felosztó fekete vonalak alkotta alapvető jellemző szükséges a célzott műszaki hatás eléréséhez.

A kocka egészének formája alkotta alapvető jellemzővel kapcsolatban a törvényszék - az EUIPO-val egyezően - úgy ítéli meg, hogy a kockaforma nem választható el egyrészt a kocka minden oldalán látható, egymást metsző és az az oldalakat háromszor három sorban kilenc darab, egyforma méretű kockára felosztó fekete vonalakból álló, rácsos szerkezettől, másrészt pedig a szóban forgó konkrét áru azon funkciójától, hogy a kis kockákból álló sorokat vízszintesen és függőlegesen el lehet forgatni. Ezekre a tényezőkre tekintettel ugyanis az áru formája csakis kocka, azaz szabályos hexaéder lehet.

Végül a törvényszék megállapította, hogy bár a kocka hat oldalán látható színek különbözősége nem tekinthető a vitatott védjegy alapvető jellemzőjének, a védjegy mindkét, az EUIPO által helyesen alapvetőnek minősített jellemzője szükséges a szóban forgó kockaformával ábrázolt áru által elérni kívánt műszaki hatás eléréséhez, és ezért ezt a kockaformát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni. Emiatt a törvényszék helyben hagyta a megtámadott határozatot és elutasította a Rubik's Brand keresetét.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kimondta: törölni kell a Magyarországra is kiterjesztett Rubik-kocka védjegyet. A döntést a Fővárosi Törvényszék megerősítette, majd idén januárban a Fővárosi Ítélőtábla is jóváhagyta. Akkoriban a gyártó azt nyilatkozta, hogy ez a végzés egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Rubik-kocka oltalma Magyarországon megszűnt volna, mivel .az uniós védjegy a Rubik-kocka formáját és kialakítását oltalmazza. Csakhogy ez most megszűnt.