A magyar turisztikai stratégiában már szerepel a bukaresti konferencia kiemelt témájaként megjelölt Duna-brand, amire gasztronómiai, vízi- és kulturális programok, értékeket közvetítő, idegenforgalmi projektek épülnek.

Az EU Duna-régió Stratégiájában (EUSDR) részt vevő országok törvényhozói egyetértettek abban, hogy a dunai kulturális identitás erősítésével, a Dunát regionális kulturális markaként történő népszerűsítésével és az egymás közötti információáramoltatás és tapasztalatcsere javításával saját idegenforgalmi potenciáljuk növelését is segítik.

"Csak akkor lehetünk sikeresek, ha az Interreg-programok (interregionális együttműködési programok) keretében képesek leszünk arra, hogy ne csak a saját területünket nézzük, hanem térségekben gondolkozzunk, régiókban gondolkozzunk" - hangoztatta az Országgyűlés alelnöke.

Jakab István szerint Románia számára különös lehetőség és felelősség, hogy egyszerre látja el a Duna-régió Stratégia és az EU tanácsának soros elnökségét. Felidézte Magyarország esetében nem volt ilyen egybeesés, de már kétszer elnökölte ezt a testületet, Magyarország volt az, amely keretet adott ennek az együttműködésének, és büszke arra, hogy nem halt el a kezdeményezés, hanem egyre életképesebbé válik és egyre jobb, Európa jelentős részét összefogó programok születnek a Duna-régió Stratégia keretei között.