A KSH mai bejelentése szerint 2018 első negyedévében az előző évihez képest a GDP volumene 4,4 százalékkal nőtt. Az első becslésben közölt adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A termelési oldalon az ipar hozzáadott értéke 2,0, ezen belül a feldolgozóiparé 2,5 százalékkal növekedett év/év alapon. A feldolgozóiparon belül a gép és gépi berendezés gyártása ágazat kivételével a jelentősebb súlyú ágazatok mindegyike bővült.  Az építőipar teljesítménye 23 százalékkal emelkedett. A nemzetgazdasági ágon belül az ágazatok mindegyikét jelentős növekedés jellemezte. A mezőgazdaság hozzáadott értéke viszont 0,6 százalékkal csökkent.

QP | Quality Placement

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,9 százalékkal nőtt. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 12, a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 8,2, a szállítás, raktározásé 5,2 százalékkal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,8 százalékkal bővült, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése volt jelentős. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,6 százalékkal nőtt, amit a biztosítás és az egyéb pénzügyi tevékenység javuló teljesítménye magyaráz. Eközben vizsont a közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke 0,3 százalékkal csökkent.

A GDP első negyedévi növekedéséhez a szolgáltatások 2,6, az ipar 0,5, az építőipar 0,5 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az információ, kommunikáció együttes hozzájárulása (0,7, 0,6 illetve 0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. A közigazgatás, oktatás, egészségügy viszont 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét - közölte a KSH.

Forrás: KSH
Kép: Napi.hu

Felhasználási oldalon háztartások tényleges fogyasztása 5,1 százalékkal nőtt az előző évihez képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,9 százalékkal bővült, ezen belül minden kiadási csoportban volumennövekedést mértek. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, az élelmiszerek, a közlekedés, a hírközlés, valamint a szabadidő, kultúra esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 6 százalékkal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,7, a közösségi fogyasztásé 4,6 százalékkal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 8,3 százalékkal nagyobb lett. Így a a végső fogyasztás 5 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, az első negyedévben 17 százalékkal haladta meg az előző évit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nagyot nőtt. A nagyobb súlyú ágak többségében a beruházási volumen növekedése, a feldolgozóiparnál enyhe csökkenés volt megfigyelhető. A költségvetési szervek beruházásai kiemelkedően emelkedtek, míg a vállalkozások beruházási tevékenysége mérséklődött.

A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 4,5 százalékkal nőtt. A belföldi felhasználás a első negyedévben összességében 4,8 százalékkal emelkedett.

A GDP 2018. I. negyedévi bővüléséhez a végső fogyasztás 3,6, a bruttó felhalmozás 0,7 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében nem változtatott a GDP növekedési ütemén - számolta kis a KSH.

Az idei negyedévben az előző negyedévhez képest:

  • A szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1,2 százalékkal nőtt.
  • A termelési oldalon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2,2, a szolgáltatásoké 1,5, az építőiparé 0,7, az iparé 0,6 százalékkal bővült.
  • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,3 százalékkal emelkedett. A közösségi fogyasztás 0,9, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 0,5 százalékkal lettek alacsonyabbak. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,9 százalékkal nőtt. A külkereskedelemben az export 1,3, az import 2,7 százalékkal bővült.

A fotó forrása: StockSnap.