Elképesztő dráma zajlik a briteknél - visszafordítható a folyamat?

Egyre drámaibb a helyzet az Egyesült Királyságban. Exponenciálisan nő azok száma, akik új népszavazást szeretnének az uniós tagságról. A Leave-kampány oszlopos tagjai viszont sorra visszakoznak a fő ígéreteiktől. Vajon lehetséges a folyamat visszafordítása?
Szabó Zsuzsanna, 2016. június 26. vasárnap, 19:31
Fotó: Napi.hu

Azután, hogy a múlt hét csütörtökön az Egyesült Királyság népszavazást tartott arról, hogy az EU tagja maradjon-e, és lényegében az idősek (leginkább a 65 év felettiek) kiszavazták országukat az EU-ból, a fiatalok - akik kétharmada a bennmaradás mellett szavazott - sokkolva vette ezt tudomásul és a jelek szerint nem akarják olyan könnyen adni az EU-tagságukat az idősebb korosztály véleménye ellenére.

Ahogy a kezdeti sokkból ocsúdik fel a lakosság, elképesztő sebességgel nő azok száma, akik a brit parlament honlapján aláírják a Brexit-ellenes petíciót, amelyben egy új népszavazást kezdeményeznek. A számláló már több mint 3 milliónál jár, ez csaknem duplája a szombat délelőtti számnak.

A petíció olyan törvény meghozatalát várja az alsóháztól, hogy ha a Brexit-népszavazáson a részvétel nem éri el a 75 százalékot és a győztes nem kapja meg legalább a szavazatok 60 százalékát, akkor új népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. Ha az itt futtatott bármilyen petíció eléri a 10 ezer aláírást, a háznak a témát kötelezően napirendre kell vennie. A dolog pikantériája, hogy ezt a petíciót még bőven a népszavazás előtt indították, tehát nem utólagos próbálkozásról van szó. A népszavazást szintén nem kötelező jogi érvénnyel írták ki.

Óriási a nyomás

Vajon tényleg van-e visszaút és ha igen, akkor mik a lehetőségek? Egyes angol nyelvű híroldalak sorra vették ezeket, bár azt is hozzáteszik, hogy a folyamat visszafordításának esélye igen csekély. Főleg, mert egyrészt a politikai oldalon komoly következmények vannak: David Cameron miniszterelnök lemondott, aki ugyan nem azonnal, de októberben távozik. Jonathan Hill, a pénzpiacokért felelős uniós biztos szombaton szintén közölte. (Arról még nem lehetett hallani, hogy a fő euroszkeptikus Nigel Farage, a Ukip vezetője, aki európai parlamenti képviselő is, lemondott volna EP-tagságáról.) A brit Munkáspárt élén is komoly változások várhatók a BBC szerint: a párt vezetésének mintegy fele lemondott posztjáról és bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek a párt vezetője, Jeremy Corbyn ellen.

Másrészt több EU vezető is azt sürgetné, hogy a britek minél előbb adják be a hivatalos kilépési kérelmüket és ne húzzák az időt.

Frissítés: sok, de lehet, hogy mégsem ennyi?
Közben a Guardian arról jelentetett meg cikket, hogy a parlament oldalán található kezdeményezés több mint 3 millió aláírója között lehet, hogy csalók is vannak, azaz manipulált. A petíciót már parlamenti vizsgálóbizottság ellenőrzi, amely megerősítette, hogy 77 ezer aláírást már töröltek, mert azokat csalással adták a listához, illetve hogy további ellenőrzések várhatóak. Ez azért fontos, mert rengetegen jogszerűen írták alá a petíciót és az ő aláírásukkal is bőven meglehet annyi, hogy vitát kelljen a kezdeményezésről rendezni a parlamentben. Arról, hogy lehet-e vitát tartani a petícióban megjelölt kérdésről, a jövő héten dönt az illetékes bizottság - idézi a Guardiant a 444.hu.

Van visszaút?

A folyamat visszafordítására négy igen nehéz, de nem lehetetlen lehetőség lenne - mutatja be a qz.com, illetve a Bloomberg.

1. Figyelmen kívül hagyják a szavazást eredményét.

Bár a britek többsége  az EU-ból való kilépésre szavazott, a referendum eredménye nem kötelezi jogilag a parlamentet, illetve az új miniszterelnököt, hogy hivatalosan kezdje meg a kilépési mechanizmust az lisszaboni szerződésben lefektetett 50. cikkely alapján.

50. cikkely
(1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.

(2) A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett államnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes szabályait. Ezt a megállapodást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően.

(3) A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a (2) bekezdésben említett bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések az érintett államra többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az érintett tagállammal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az Európai Tanácsnak, illetve a Tanácsnak a kilépő tagállamot képviselő tagja az Európai Tanács, illetve a Tanács rá vonatkozó tanácskozásain és a rá vonatkozó határozatok meghozatalában nem vesz részt.

A minősített többséget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell meghatározni.

(5) Amennyiben az az állam, amely kilépett az Unióból, később újra felvételét kéri, kérelmére a 49. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni.

A Bloomberg szerint az új miniszterelnök visszamehetne az EU-hoz és egy új deal tárgyalását kezdeményezhetné, mielőtt egy második szavazást írnának ki.

A qz.com azonban nem tartja valószínűnek, hogy egy olyan merész lépésre szánná el magát a jelenlegi kormány, hogy figyelmen kívül hagyja a szavazatokat. Cameron már kijelentette, hogy elfogadja a szavazók kívánságát. A Bloomberg pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy több uniós vezető már ezt a lehetőséget kizárta. A Bloomberg úgy véli, egyébként is nehéz lenne 17,4 millió szavazó véleményét figyelmen kívül hagyni.

David Allen Green jogi kommentátor azonban úgy gondolja, minél hosszabb ideig várnak az 50. cikkely szerinti procedúra beindításának kérelmével, annál nagyobb lesz a valószínűsége, hogy ezt sosem lépik meg. Márpedig a Bloomberg emlékeztet: Boris Johnson - a Leave-kampány egyik kulcsfigurája, Cameron utódai között legesélyesebbnek tartott jelölt - a szavazati eredmények kihirdetését követően már ki is jelentette, hogy nincs szükség a formális tárgyalások elindításának siettetésére. Emiatt a hírügynökség nem tartja valószínűnek, hogy az Egyesült Királyság 2018 előtt elhagyná az EU-t. (A formális eljárás 2 év, de ha minden egyezményt újra kell tárgyalni, akkor ez az idő meglehetősen kevésnek tűnik, így jelentős bizonytalansági tényezők még azzal együtt is maradnak a rendszerben, ha a 2 éves periódust az EU 27 tagállamának egyetértésével meghosszabbítják - a szerk.)

2. Aláírják a Brexit-ellenes petíciót a brit parlament honlapján.

A vasárnap délelőttre már több mint 3 millió aláírást elérő petíció már elérte azt a szintet, amely arra kötelezi a parlamentet, hogy kezdeményezzen vitát arról. Ez a határ 100 ezer feletti szignót jelent.

A qz.com úgy véli, ez is hiába, mert nem valószínű, hogy a parlament egy második referendumot írna ki, miután a petícióban követelt szabályra - amely 75 százalék feletti részvételt és minimum 60 százalékos győztes szavazati arányt követelne Brexit esetére - nagyon kevés a precedens. Csak kis országoknál található ilyen követelmény.

A Bloomberg ezzel kapcsolatban arra mutat rá, hogy az Egyesült Királyságban nincs arra mechanizmus, hogy a választópolgárok népszavazást kezdeményezzenek, így a legtöbb, amit elérhet a petíció, egy képviselői vita a parlamentben. Emellett a Bloomberg szerint a petícióban követelt szabály is problémás most már, hiszen a referendum megtörtént és minden ország vezető politikusa is elfogadta a népszavazás eredményét.

3. Új választások kiírása

A brit jogszabályok szerint két lehetőség van arra, hogy új parlamenti választásokat kezdeményezzenek: bizalmatlansági indítvány (és ha az új kabinetnek sem sikerülne bizalmat nyernie 14 napon belül), vagy ha az alsó ház kétharmada az előre hozott választás mellett dönt. (Új választások 2020-ban lennének az Egyesült Királyságban.) Ha az előre hozott választásokon olyan párt nyer, amelyik egy egyértelmű maradás melletti programmal kampányol, akkor az Jo Maugham ügyvéd szerint elég lenne ahhoz, hogy felülírják a Brexit-referendum eredményét. Így a referendumot elismernék, mint egy demokratikus felhatalmazást, de egy új demokratikus mandátummal helyettesítenék.

A qz.com ugyanakkor megjegyzi, hogy az előrehozott választásoknak is kicsi az esélye, miután a baloldali Munkáspárt és a jobboldali Konzervatív párt is mélyen megosztott a maradást illetve kilépést illetően, mint minden másban, így meglehetősen kicsi a valószínűsége, hogy összefognának egy új választás kiírásának ügyében.

4. Jelentős változtatások a feltételekben

A qz.com szerint ez lenne a legvalószínűbb forgatókönyv, amellyel a referendum eredményét vissza lehetne fordítani. Jelenleg az Egyesült Királyság része az uniós egységes piacnak, amelynek révén szabadon hozzáférhet a közel 500 milliós piachoz. Az 50. cikkelybeli folyamat elindításának hivatalos kérelmét követően egy 2 éves periódus állna rendelkezésre, amelynek keretében a jelenlegi megállapodásokat egy új kereskedelmi és egyéb egyezménnyel váltanák fel annak érdekében, hogy a britek az EU-ból való kilépésük ellenére továbbra is kereskedhessenek az EU-val. (A kétéves periódus meghosszabbítható, ha a 27 tagállam ehhez hozzájárul - a szerk.)

A "jelentős változtatást" az jelentené, ha az EU egy olyan megállapodást javasolna a briteknek, melyben például az egységes piac része maradhatna, de korlátozhatná az EU állampolgárok szabad mozgását. Miután a britek arra szavaztak, hogy a jelenlegi megállapodás miatt lépjenek ki az EU-ból, az új megállapodás jelenthetne egy "jelentős" változást az EU-Egyesült Királyság közötti viszonyban, ami a qz.com szerint a brit kormánynak elég alapot adhatna arra, hogy új referendumot írjon ki. Ez feltehetően akkor következne be, ha a Remain-szavazatok többségének nagyobb esélye mutatkozna az új népszavazás kiírása esetén.

A portál azt is felveti, hogy az 50. cikkelyben meghatározott folyamat elindítása után az Egyesült Királyság egyáltalán maradhatna-e az EU része. Az egyik értelmezés szerint az Egyesült Királyság a folyamat elindítása után csak akkor maradhatna az EU része, ha a 27 másik tagállam egyhangúlag hozzájárulna. Maugham úgy látja, hogy az uniós szabályozás a pragmatizmus felé hajlik, azaz szerinte hajlana arra, hogy megtalálják a módját annak, hogy az Egyesült Királyság mégis maradhasson az EU része.

A qz.com szerint, ha egyik fenti forgatókönyv sem történik meg, akkor még mindig ott van az az esély, hogy az Egyesült Királyság Norvégia mintájára legyen az EU része, azaz továbbra is hozzáférne az uniós egységes piachoz, de az EU-állampolgárok szabad mozgását továbbra is engednie kellene. (Illetve az uniós büdzséhez is hozzá kellene járulnia - vagyis a Leave-kampányban hangoztatott negatív kritériumok megmaradnának és ebből a szempontból szinte semmi sem változna, viszont mégis kevesebb "jóval" járna ez a fajta kapcsolat. E modell esetében ugyanis a britek csak megfigyelőként vehetnének részt a döntéshozatalban, azaz kimaradnának a jogalkotásból, a jogszabályokat viszont nagy valószínűséggel átvennék - ahogy a norvégok is teszik -, emellett pedig uniós forrásokból sem részesülnének, ami egyebek mellett főleg az agrárszektoron keresztül érintheti őket kellemetlenül - a szerk.)

A nagy átverés - a Leave-pártiak sem gondolták komolyan?
Amellett, hogy Boris Johnson sem siettetné a hivatalos kilépési procedúrát, a nagy euroszkeptikus párt képviselői is olyan nyilatkozatokat tesznek, hogy az EU-nak alapvető érdeke, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössön a független Nagy-Britanniával, mivel óriási kereskedelmi többlete van a szigetországgal szemben. Utóbbit Neil Hamilton, a brit függetlenségi párt (Ukip) vezetőségi tagja állította a BBC-nek adott interjújában. A britek szerinte soha nem akartak politikai integrációt Európában, így végül is a Brexittel minden a helyére kerül. A Ukip a vámmentes brit-EU együttműködés híve.

Emellett úgy tűnik más fő, sok szavazatot hozó érvekben is visszakoznak a Leave-kampányolók. A BBC vasárnapi Sunday Politics című műsora rákérdezett Liam Fox-nál - aki szintén nagy kilépéspárti - arra, hogy tartják-e akkor azt az ígéretüket, hogy a kilépés esetén "megspórolt" heti 350 millió fontot - amely az a bruttó érték, amit az EU-nak fizet az Egyesült Királyság - az Országos Egészségügyi Szolgálatra (NHS) költik, Fox azt válaszolta: az összeg évi 10 milliárd fonttal kevesebb - azaz 160 millió font hetente; ez az az összeg, ami rendelkezésre áll, mihelyst elhagyjuk az EU-t.

Az egyik fő kampánytéma volt a migránsok kérdése is, azzal riogattak, hogy törökök milliói lepik el az országot, ha maradnak. A Bloomberg szerint a kilépéspártiak  jelentős alakja, Boris Johnson e kijelentéstől is kezdett visszalépni, mondván, kiegyensúlyozott, korrekt, nem diszkriminatív módon ellenőrizni fogjuk a határainkat. Ki fogjuk fogni a szelet azoknak az extremistáknak a vitorlájából, akik politikai haszonszerzésre használják a bevándorlást.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

enapi@citromail.hu, 2016.06.27 10:28

Semmiféle dráma nincs. Tehetetlenség.
Mindkét oldalról.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Rodent, 2016.06.27 08:13

@na4: A te draga dominod epp azon faradozik, hogy valamikepp visszaalljon a sorba. Igy vagy ugy, az EU csak nyert ezzel.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

na4, 2016.06.27 08:06

Eldőlt az első dominó. AdiEU EU.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

foldnyuzo, 2016.06.26 22:40

@Pegazus_a_borbarat:
Légy szíves moderáld magad, ezzel az alpári válasszal magadat minősíted,
aki így beszél eleve lenyomja magát!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Pegazus_a_borbarat, 2016.06.26 20:27

"Több ötlet is van". Ja, mint a rabbinak, ha már a vicceknél tartunk. A vége is pont ugyanaz lesz.

EU, KONYEC!!!

Ha ha ha
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html