Az Európai Unió luxembourgi bírósága az Ausztriában dolgozó kiküldött magyar munkavállalók juttatásainak csökkentése miatt indított perben kimondott ítélete szerint bármely uniós tagállam társadalombiztosítási hatósága által kiállított úgynevezett A1-es igazolás a munkavégzés helye szerinti tagállam szociális biztonsági intézményeit és bíróságait mindaddig köti, amíg ezt az igazolást a kiállító tagállam vissza nem vonja, vagy érvénytelennek nem nyilvánítja - mutatja be az esetet az MTI.

Az ügy előzménye, hogy az Alpenrind nevű salzburgi vágóhidat üzemeltető osztrák cég 2012 és 2014 között az ott feldolgozandó hús felvágásával és csomagolásával egy magyar vállalkozást, a Martin Meat nevű céget bízta meg, amely a munkákat kiküldött magyar munkavállalók közreműködésével végezte el. A hús felvágásával és csomagolásával kapcsolatos feladatokat később egy másik magyar cég, a Martimpex nevű vállalkozás kiküldött munkavállalói látták el.

QP | Quality Placement

A kérdéses időszakban Magyarországról kiküldött mintegy 250 munkavállaló tekintetében a magyar társadalombiztosítási hatóság úgynevezett A1-es igazolás kiállításával tanúsította, hogy a munkavállalók a magyar társadalombiztosítási szabályok hatálya alá tartoznak. Az osztrák hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy az érintett munkavállalókat a vágóhídi szolgáltatásokat korábban nyújtó magyar cég kiküldött munkavállalóinak leváltása céljából küldték ki Ausztriába, és így e munkavállalók az osztrák társadalombiztosítási szabályok hatálya alá tartoznak.

A jogvitából per lett, és az abban eljáró osztrák bíróság egyrészről arra keresett választ, hogy a kiküldött munkavállalók leváltásával kapcsolatos tilalom akkor is alkalmazandó-e, amikor a korábban, illetve a később kiküldött munkavállalók nem ugyanazon cég alkalmazásában állnak. Másrészről arra volt kíváncsi, hogy a jelen ügy körülményei között is megmarad-e a magyar társadalombiztosítási hatóság által kiállított A1-es igazolások kötelező ereje.

A luxembourgi uniós bíróság megjegyezte, az A1-es igazolásra vonatkozó határozat akkor is érvényes, ha az igazolást tévesen állították ki és azt vissza kell vonni.

Amennyiben egy kiküldött munkavállalót egy másik munkáltató által kiküldött munkavállaló vált fel, ez utóbbi munkavállaló nem tartozhat azon tagállam jogszabályainak hatálya alá, amelyben munkáltatója rendes tevékenységét végzi.

Képünk forrása: Shutterstock.